De gemeente heeft plannen om uw straat te herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat we moeten vervangen en verlengen. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in de bestrating en de verkeersveiligheid. We zijn begonnen met een milieukundig vooronderzoek. Dat houdt in dat we kijken naar de kwaliteit van de bodem van de weg.

De komende weken volgen nog een paar vooronderzoeken. We kijken naar de conditie van de bomen en waar kabels en leidingen precies liggen.

U heeft hier verder weinig tot geen ongemak van. Zodra de vooronderzoeken zijn afgerond, informeren wij u uiteraard verder. U krijgt dan ook de mogelijkheid om mee te praten over de nieuwe inrichting. 

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Rob Cox. Hij is bereikbaar via emailadres rcox@waalwijk.nl of telefonisch via 0416–683974.