De gemeente is van plan om de Schrevelstraat, Van Raveschotstraat, President Kennedystraat, Heisterbachstraat, Van Steenhuijsstraat, Poolsestraat en westelijke parallelweg Nieuwevaart opnieuw in te richten. Redenen om de straten opnieuw in te richten zijn: het vervangen van het verouderde riool. De aanpak van de slechte staat van de verharding van straten en trottoirs. En het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling voor 10% meer groen.
 

Wat gaan we doen?

Door de raad en het college is op het gebied van wegen, verkeer, riool en groen een (duurzaamheids)beleid vastgesteld. Bij het maken van het ontwerp gelden daarom een aantal voorwaarden en vaste uitgangspunten waar wij niet van af kunnen wijken.
•    We vervangen het riool door een gescheiden riool. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon regenwater direct een sloot in gaat en vuil water wordt afgevoerd naar de rioolzuivering. Goed voor het milieu en het voorkomt ook wateroverlast of verdroging. 
•    We vervangen alle verharding  (trottoir en straat). 
•    De maximumsnelheid van 30 km per uur blijft.
•    We brengen in overleg met de bewoners extra snelheidsremmende maatregelen aan. Doel hiervan is om de maximaal toegestane snelheid van 30 km per uur nog meer af te dwingen. 
•    We proberen 10% meer groen aan te brengen.
•    Om wateroverlast in de toekomst te verminderen, proberen we zo veel mogelijk onnodige verharding weg te nemen.
•    De verzamellocaties van de afvalcontainers blijft onveranderd.
•    Het ontwerp moet passen binnen het vooraf vastgestelde budget.

Waar kunt u over meebeslissen?

•       Rijrichting.
•       Kleur van de nieuwe verharding van de weg.
•       Extra snelheidsremmende maatregelen.
•       Groeninvulling (hierover mag u later over meebeslissen).

Enquête

Tot en met 8 maart 2022 kon u meedenken over de nieuwe inrichting van uw straat. De keuzes met de meeste stemmen hebben we meegenomen in het voorlopige ontwerp. De resultaten van de enquête hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in het schetsvoorstel. Als wij een akkoord bereiken met het Waterschap, informeren wij u over het schetsvoorstel tijdens een informatieavond. Ook krijgt u die avond meer informatie over de resultaten van de enquête. U ontvangt een aparte uitnodigingsbrief voor deze informatieavond.

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Arend Krijger via e-mail akrijger@waalwijk.nl of telefonisch via 0416-683 456.