De gemeente heeft plannen om de Baardwijksestraat tussen de Loeffstraat en de Spoorbrugweg opnieuw in te richten. Reden is het verouderde riool dat we moeten vervangen. Maar ook de slechte staat van de verharding van de wegen en de stoepen en de duurzaamheidsdoelstelling 10% meer groen zijn redenen voor deze nieuwe inrichting. 

Ontwerp

Inwoners van de Baardwijksestraat kunnen meedenken over de nieuwe inrichting. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Via een enquête kunnen ze een aantal voorkeuren aangeven. De keuzes met de meeste stemmen worden meegenomen in het voorlopig ontwerp. 

Wat moeten we doen

Door de raad en het college is op het gebied van wegen, verkeer, riool en groen een (duurzaamheids)beleid vastgesteld. Bij het maken van het ontwerp geldt daarom een aantal voorwaarden en vaste uitgangspunten waar wij niet van af kunnen wijken. 

 • We vervangen het riool door een gescheiden riool. Dit is een rioolsysteem waarbij schoon regenwater direct een sloot in gaat en vuil water wordt afgevoerd naar het riool. Goed voor het milieu en het voorkomt ook wateroverlast of droogte. 
 • We vervangen alle tegels (stoep en straat) door vergelijkbare tegels als in de naastgelegen wijk rondom de Van Overschiestraat. 
 • De maximumsnelheid van 30 km/h blijft.
 • We brengen extra snelheidsremmende maatregelen aan. Aanleiding voor het aanbrengen van de extra snelheidsremmende maatregel dat uit de snelheidsmeting die is uitgevoerd blijkt dat het merendeel van het gemotoriseerd harder rijdt dan de toegestane 30 km/ uur. Vastgesteld is dat het merendeel van het verkeer (85%) een snelheid aanhoudt van ca. 40 km/ uur. 
 • We brengen fietssuggestiestroken aan (zoals deels aanwezig in de Heermanslaan-Burg. Teijssenlaan).  
 • We proberen parkeerstroken aan beide kanten van de weg aan te brengen.
 • We proberen 10% meer groen aan te brengen.
 • We vervangen de bomen die nog maar een beperkte levensduur hebben. Ook de omgewaaide bomen uit het verleden worden vervangen.
 • We vervangen de 6 meter hoge lantaarnpalen door 4 meter hoge lantaarnpalen met LED-verlichting.
 • Het ontwerp moet passen binnen het vooraf vastgestelde budget.

Waar kunnen inwoners over meebeslissen

 • Kleur van de nieuwe verharding van de weg
 • Meer groen of meer parkeerplaatsen
 • Extra snelheidsremmende maatregelen
 • Rijrichting (eenrichting of twee richtingverkeer)
 • Armatuur van de nieuwe verlichting
 • Groeninvulling (hier kunt u later over meebeslissen).

Uitvoering

In 2023 gaat wooncorporatie Casade de volgende woningen in de Baardwijksestraat slopen en vervangen: nummer 80 t/m 98 en nummer 89 t/m 123. We willen de herinrichting hier goed op aan laten sluiten. Daarom voeren we die uit in twee fases. 

Fase 1

Het hele gebied krijgt een nieuw (gescheiden) riool.
De Baardwijksestraat tussen de Loeffstraat en de Heermanslaan-Burg. Teijssenlaan richten we helemaal opnieuw in.
In het gedeelte van de Baardwijksestraat tussen de Heermanslaan-Burg. Teijssenlaan en de Spoorbrugweg leggen we de bestaande verharding tijdelijk terug. 

Start uitvoering: voorjaar 2023*

Fase 2

Als de bouwplannen van Casade klaar zijn en de (nieuwe) bewoners zoveel mogelijk de nieuwbouwwoningen hebben betrokken, worden de nieuwe verharding ook in dit deel van de Baardwijksestraat aangelegd.
 

Start uitvoering: voorjaar 2024*

* afhankelijk van de voortgang van de sloop- en bouwactiviteiten van het bouwplan van Casade in de Baardwijksestraat.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met: Arend Krijger (projectleider), akrijger@waalwijk.nl of via 0416 - 68 34 56. Hij staat u graag te woord.