De gemeente Waalwijk wil Ambrosiusweg, Domela Nieuwenhuisstraat, Professor Treubstraat en Professor Nolenslaan herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Maar wij zien daarmee ook kansen om verbeteringen aan te brengen in groen, bestrating en de verkeersveiligheid. 

De komende weken doen wij vooronderzoeken om tot een goed ontwerp te komen. We kijken naar onder andere de conditie van de bomen en doen grondonderzoek. U heeft hier weinig tot geen ongemak van. Als deze vooronderzoeken zijn afgerond, informeren wij u uiteraard verder over de stand van zaken. U krijgt dan de mogelijkheid om mee te praten over de nieuwe inrichting.  

Samenwerking SC de Overlaat

We werken regelmatig samen met SG de Overlaat. We betrekken leerlingen bij onze projecten. We vragen de leerlingen om vanuit hun perspectief naar projecten te kijken en mee te denken over duurzame oplossingen. De komende maanden lopen de leerlingen van SG de Overlaat ook bij u in de straat om te onderzoeken wat wij kunnen doen om uw straat zo duurzaam mogelijk in te richten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Arno Mekes, projectleider van de gemeente. Hij is bereikbaar via e-mailadres amekes@waalwijk.nl of via telefoon 0416 – 683 456. Ook kunt u voor vragen terecht bij omgevingsmanager Natasja Vink via n.vink@urbanlens.nl of via telefoon 06-19765636