De gemeente gaat in de Vrouwkensvaartsestraat en het kruispunt met 't Vaartje aan de slag met groot onderhoud. Het gaat om het vervangen van het asfalt en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ook kijken we naar de boomstructuur langs de weg.

Waar staan we nu?

Op dit moment zijn we nog bezig met (aanvullende) onderzoeken. Dat kost ons extra tijd. Het gaat om deze onderzoeken:

  • Aanvullende onderzoek naar de aanleg van een halfverhard parallel pad voor fietsers en voetgangers
  • Aanvullend ecologisch onderzoek 
    Met dit project zitten we tegen het Natura2000 gebied aan. Hier moeten we rekening mee houden in de voorbereidingen. Ook moeten we onderzoeken wat voor gevolgen de werkzaamheden hebben op het natuurgebied. Dit is ingewikkelde materie. Daarom moet een gespecialiseerde ecoloog het onderzoek doen. 
  • Vleermuizenonderzoek
    We onderzoeken wat de aanwezigheid van vleermuizen betekent voor dit project. Dit onderzoek bestaat uit meerdere meetmomenten. Het onderzoek kost daarom extra tijd.
  • Dassenonderzoek
    Eerder hebben wij dassen aangetroffen in het gebied. We doen aanvullend onderzoek naar de locatie en het leefgebied van de dassen.

Ontwerp

We verwachten dat de belangrijkste resultaten van de onderzoeken in de zomer binnen zijn. Dan kunnen wij verder met het ontwerp. Hier nemen wij de volgende wensen van betrokken inwoners in mee:

1. Het verplaatsen van het kombord. 
Het kombord plaatsen we net voorbij de brug (dit hebben we eerder al toegezegd). Het deel vanaf ’t Vaartje tot en met de brug wordt dan een 30km gebied.

2. In het stuk bebouwde kom komen klinkers in plaats van asfalt. 
Zo versterken we het bebouwde kom gevoel en het 30km gebied. Ook maken we met twee kleuren klinkers banen in de rijbaan. De weg lijkt dan smaller zodat de automobilist beter oplet. 
Wij houden rekening met het soort klinkers om zo geluidsoverlast te beperken. 

3. Het parallelpad wordt een pad voor fietsers en voetgangers.
Vanaf het Zuiderafwateringskanaal tot het Halve Zolen pad verharden we het parallelpad met half verharding. Ook zorgen we voor veilige aansluitingen bij de brug en het Halve Zolen pad. Zo kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken.

4. Na de brug komt een extra drempel. 
Zo remmen we het verkeer vanuit Waspik-Zuid af voordat men bij de brug komt.

5. De drempels verhogen we naar 12 cm (dit hebben we eerder al toegezegd). 
We kijken goed naar de plaats van de drempels, zodat ze niet dicht bij de woningen komen in verband met trillingen. 

6. Zoals aangegeven bekijken we de plaats van de faunatunnel. 
Hierover zijn wij in gesprek met de betrokken partijen van het natuurproject Binnenbijster polder en een ecoloog. 

7. De laanstructuur blijft behouden.
We kappen de bomen aan de oostzijde. We planten de nieuwe bomen terug langs de rijbaan.

We verwachten dat het ontwerp na de zomer te kunnen delen. Wij organiseren dan een inloopavond voor betrokken bewoners, zodat zij het ontwerp rustig kunnen bekijken.  Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Vragen?

Neem gerust contact op met Joop Kwaks, projectleider van de gemeente. Hij is bereikbaar via e-mailadres jokwaks@waalwijk.nl of via telefoon 0416 – 683 456.

Praat u liever met iemand van buiten de gemeente Waalwijk? Dat is namelijk mogelijk. U kunt dan contact opnemen met Natasja Vink. Zij werkt bij Urban Lens uit Woudrichem en als omgevingsmanager betrokken bij dit project. U kunt haar bellen of een WhatsApp bericht sturen op 06-19765636. Of stuur een e-mail naar n.vink@urbanlens.nl.