De gemeente gaat in de Venkelstraat, Wederikstraat, Bolderikstraat, Klaproosstraat, Leeuwenbekstraat en Ganzerikstraat aan de slag met groot onderhoud. Het gaat om het vervangen van het verouderde riool. We zien daarmee ook kansen om verbeteringen aan te brengen in het groen en de bestrating.

Uitbreiding projectgebied met de Andoornstraat

Om de werkzaamheden aan het riool en de kabels en leidingen goed uit te kunnen voeren is het belangrijk om ook werkzaamheden aan het riool in de Andoornstraat uit te voeren. Daarom worden de inwoners uit deze straat vanaf nu ook op de hoogte gehouden van dit project.

Atab Civiele Techniek

In opdracht van de gemeente Waalwijk gaat het bedrijf Atab Civiele Techniek uit Werkendam het ontwerp maken. Atab Civiele Techniek zal de verdere communicatie met de inwoners en bedrijven verzorgen. Zij worden dan uitgebreid geïnformeerd door projectleider A. Groeneveld van Atab Civiele Techniek.

Ontwerp

In mei 2023 konden betrokken inwoners in een enquête aangegeven wat voor hen belangrijk is in de straat. Daarna hebben wij een schetsontwerp gemaakt. De antwoorden en suggesties hebben wij (waar mogelijk) verwerkt in dit ontwerp. Dit ontwerp delen wij 29 mei 2024 met betrokken inwoners tijdens een inloopavond. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Hoe gaan we verder?

Na de inloopavond  beoordelen wij alle reacties op onder andere technische en financiële haalbaarheid. Vervolgens verwerken wij de toegezegde aanpassingen in het ontwerp. Dit delen wij opnieuw met betrokken inwoners. Pas daarna maken we het definitief ontwerp en starten de voorbereidingen voor de uitvoering.

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Rob van Zitteren. Hij is bereikbaar via e-mail rvanzitteren@waalwijk.nl of via telefoon 0416 – 683 456.