We gaan in de Taxandriaweg aan de slag met groot onderhoud. Het gaat om het deel Taxandriaweg vanaf de aansluiting met de Zomerdijkse stoep tot aan de rotonde (Hertog Janstraat). We vervangen hier het verouderde riool. En we brengen verbeteringen aan in het groen en de verharding.

Waar staan we nu?

De komende weken doen we alvast wat vooronderzoeken. We onderzoeken de bestaande asfaltverharding en bodem. Daarnaast doen landmeetkundige meetwerkzaamheden om de bestaande situatie vast te leggen. Gebruikers hebben hier verder weinig tot geen ongemak van.

Hoe gaan we verder?

Als we klaar zijn met de vooronderzoeken starten we met een schetsontwerp. Dit ontwerp delen wij als het klaar is op deze website. Betrokken inwoners en bedrijven nodigen we ook uit voor een inloopavond.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Rob van Zitteren, projectleider van de gemeente. Hij is bereikbaar via rvanzitteren@waalwijk.nl of via telefoon 0416 – 683 456. Ook kunt u voor vragen terecht bij omgevingsmanager Judith Römer via judith@jrom.nl of via telefoon 06-30582500.