De gemeente gaat aan de slag met groot onderhoud in uw straat. Aanleiding is het verouderd riool dat we moeten vervangen en verlengen. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in de bestrating en de verkeersveiligheid. We zijn begonnen met een milieukundig vooronderzoek. Dat houdt in dat we kijken naar de kwaliteit van de bodem van de weg.

We willen benadrukken dat het gedeelte vanaf het Halve Zolenpad tot het centrum van Waspik niet onder deze groot onderhoud valt.

Enquête 

Om te weten wat goed is en wat anders kan, vroegen we u een enquête te beantwoorden. U en/of verschillende buurtbewoners hebben deze beantwoord. Bedankt daarvoor! Tijdens de inloopavond in juni 2023 hebben we de resultaten van de enquête aan u gepresenteerd. Uw feedback en suggesties zijn van onschatbare waarde en zullen, waar mogelijk, worden meegenomen in het ontwerp.

Daarnaast willen we graag met u overleggen op welke manier we het beste kunnen blijven communiceren en samenwerken gedurende de verdere voorbereiding van het project. We hechten veel waarde aan uw betrokkenheid en willen ervoor zorgen dat uw stem gehoord wordt. 

Planning

Zodra de planning bekend is, wordt dit zo snel mogelijk met u gedeeld. 

Vragen?

Neem dan gerust contact op met projectleider Rob Cox. Hij is bereikbaar via e-mailadres rcox@waalwijk.nl of telefonisch via 0416–683974.