De gemeente gaat in de Baardwijksestraat tussen de Loeffstraat en de Spoorbrugweg aan de slag met groot onderhoud. Reden is het verouderde riool dat we moeten vervangen. Maar ook de slechte staat van de verharding van de wegen en de stoepen en de duurzaamheidsdoelstelling 10% meer groen zijn redenen voor groot onderhoud. 

Ontwerp

Op de inloopavond van 5 juli 2023 konden inwoners reageren op het voorlopig ontwerp van het groot onderhoud in de Baardwijksestraat. Deze hebben we, als dat kon, meegenomen in het concept definitief ontwerp. Dit ontwerp kunt u bekijken van 4 september tot en met 15 september 2023 bij de receptie van het stadhuis. U vindt dit ontwerp ook in de bijlage. U mag hier dan ook op reageren door  een inspraakreactie aan ons te sturen. 

Hoe kunt u een inspraakreactie geven?

Als u wilt reageren op het concept definitief ontwerp kunt u ons tot en met 15 september 2023 een inspraakreactie sturen. Dat kan met een brief gericht aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk of via info@waalwijk.nl met als onderwerp “inspraakreactie ontwerp Baardwijksestraat”. 

Hoe gaat het daarna verder? 

Als het kan verwerken we de inspraakreacties in het concept definitief ontwerp. Dit ontwerp en alle reacties (de consultatienota) bieden we aan  het college aan. Het is dan aan het college om het ontwerp definitief goed te keuren. Omdat het hier om de uitvoering van werk gaat, kunt u tegen de besluitvorming geen bezwaar of beroep maken. Na de goedkeuring van het college kunnen we starten met de voorbereidingen en het uitvoeren van het werk. 

Wat gaan we doen?

Door de raad en het college is op het gebied van wegen, verkeer, riool en groen een (duurzaamheids)beleid vastgesteld. Bij het maken van het ontwerp geldt daarom een aantal voorwaarden en vaste uitgangspunten waar wij niet van af kunnen wijken. 

  • We vervangen het riool door een nieuw vuilwaterriool en een zogenaamde infiltratiefundering. Dit betekent dat het regenwater onder de straat wordt opgeslagen en langzaam in de bodem loopt.
  • We vervangen alle tegels (stoep en straat) door vergelijkbare tegels als in de naastgelegen wijk rondom de Van Overschiestraat. 
  • De maximumsnelheid van 30 km/h blijft.
  • We brengen extra snelheidsremmende maatregelen aan. Aanleiding voor het aanbrengen van de extra snelheidsremmende maatregel dat uit de snelheidsmeting die is uitgevoerd blijkt dat het merendeel van het gemotoriseerd harder rijdt dan de toegestane 30 km/ uur. Vastgesteld is dat het merendeel van het verkeer (85%) een snelheid aanhoudt van ca. 40 km/ uur. 
  • We brengen fietssuggestiestroken aan (zoals deels aanwezig in de Heermanslaan-Burg. Teijssenlaan).  
  • We proberen parkeerstroken aan beide kanten van de weg aan te brengen.
  • We proberen 10% meer groen aan te brengen.
  • We vervangen de bomen die nog maar een beperkte levensduur hebben. Ook de omgewaaide bomen uit het verleden worden vervangen.
  • We vervangen de 6 meter hoge lantaarnpalen door 4 meter hoge lantaarnpalen met LED-verlichting.
  • Het ontwerp moet passen binnen het vooraf vastgestelde budget.

Hoe ziet de planning er uit?

De planning van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend. Als deze bekend is, laten wij het weten.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met projectleider Patrick Nieuwerth via pniewerth@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 456. Hij staat u graag te woord.