De gemeente gaat in de Baardwijksestraat tussen de Loeffstraat en de Spoorbrugweg aan de slag met groot onderhoud. Reden is het verouderde riool dat we moeten vervangen. Maar ook de slechte staat van de verharding van de wegen en de stoepen en de duurzaamheidsdoelstelling 10% meer groen zijn redenen voor groot onderhoud. 

Definitief ontwerp

Van 4 tot en met 15 september konden inwoners op het concept definitief ontwerp een reactie geven door een inspraakreactie aan ons te sturen. Wij hebben deze opmerkingen, zover het kon, meegenomen in het definitief ontwerp. Het college heeft het ontwerp goedgekeurd. Dat betekent dat we de werkzaamheden kunnen inplannen bij een  aannemer.

Wat is de planning?

We verwachten halverwege 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden. Als de definitieve planning bekend is, hoort u van ons.

Wat gaan we doen?

Door de raad en het college is op het gebied van wegen, verkeer, riool en groen een (duurzaamheids)beleid vastgesteld. Bij het maken van het ontwerp geldt daarom een aantal voorwaarden en vaste uitgangspunten waar wij niet van af kunnen wijken. 

  • We vervangen het riool door een nieuw vuilwaterriool en een zogenaamde infiltratiefundering. Dit betekent dat het regenwater onder de straat wordt opgeslagen en langzaam in de bodem loopt.
  • We vervangen alle tegels (stoep en straat) door vergelijkbare tegels als in de naastgelegen wijk rondom de Van Overschiestraat. 
  • De maximumsnelheid van 30 km/h blijft.
  • We brengen extra snelheidsremmende maatregelen aan. Aanleiding voor het aanbrengen van de extra snelheidsremmende maatregel dat uit de snelheidsmeting die is uitgevoerd blijkt dat het merendeel van het gemotoriseerd harder rijdt dan de toegestane 30 km/ uur. Vastgesteld is dat het merendeel van het verkeer (85%) een snelheid aanhoudt van ca. 40 km/ uur. 
  • We brengen fietssuggestiestroken aan (zoals deels aanwezig in de Heermanslaan-Burg. Teijssenlaan).  
  • We proberen parkeerstroken aan beide kanten van de weg aan te brengen.
  • We proberen 10% meer groen aan te brengen.
  • We vervangen de bomen die nog maar een beperkte levensduur hebben. Ook de omgewaaide bomen uit het verleden worden vervangen.
  • We vervangen de 6 meter hoge lantaarnpalen door 4 meter hoge lantaarnpalen met LED-verlichting.
  • Het ontwerp moet passen binnen het vooraf vastgestelde budget.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met projectleider Patrick Nieuwerth via pniewerth@waalwijk.nl of telefonisch via 0416 - 683 456. Hij staat u graag te woord.