De gemeente Waalwijk gaat in de Ambrosiusweg, Domela Nieuwenhuisstraat, Professor Treubstraat en Professor Nolenslaan aan de slag met groot onderhoud. Het gaat om het vervangen van het verouderde riool. We zien daarmee ook kansen om verbeteringen aan te brengen in het groen, de bestrating en de verkeersveiligheid. 

Waar staan we nu?

In december 2023 hebben wij betrokken inwoners gevraagd om met ons mee te denken en een vragenlijst te beantwoorden. Wij hebben veel reacties ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. 

Ons doel is om tot een ontwerp te komen waarin we alle belangen zoveel mogelijk hebben meegewogen. Ook die van de inwoners. De Ambrosiusweg is een belangrijke weg voor Waalwijk. Keuzes die we daar nu maken hebben ook invloed op de doorstroming en bereikbaarheid van de omgeving. Daarom pakken we dit proces heel zorgvuldig aan:

  • We doen onderzoek naar de maximum snelheid van 50 km per uur of 30 km per uur;
  • We voeren extra onderzoek uit naar de mogelijkheden om naast de rijbaan een ventweg aan te leggen;
  • We doen extra onderzoek naar de technische mogelijkheden en de beschikbare ruimte; 
  • We overleggen met experts zoals verkeerskundigen en groendeskundigen; 
  • We kijken naar toekomstige projecten en ontwikkelingen in de omgeving.

Hoe gaan we verder?

Met de resultaten van de onderzoeken beoordelen wij alle wensen en opmerkingen van de betrokken inwoners. Hierbij kijken wij onder andere naar de uitvoerbaarheid en technische haalbaarheid. Dit alles nemen wij mee om een eerste richting te bepalen. Vervolgens koppelen we dit naar de betrokken inwoners terug. Wij verwachten in mei bij hen terug te komen. Daarna werken we het schetsontwerp uit. Natuurlijk delen we dit hier en krijgen bewoners alle ruimte om hierop te reageren.

Dit doen wij samen met ingenieursbureau Ducot Engineering & Advies uit Roermond. Zij ondersteunen ons in dit project. 

Wanneer starten de werkzaamheden?

Als het college akkoord is met het definitief ontwerp starten de voorbereidingen. Dit betekent dat de werkzaamheden op zijn vroegst in het eerste deel van 2025 starten.

Samenwerking SC de Overlaat

We werken regelmatig samen met SG de Overlaat. We betrekken leerlingen bij onze projecten. We vragen de leerlingen om vanuit hun perspectief naar projecten te kijken en mee te denken over duurzame oplossingen. De komende maanden lopen de leerlingen van SG de Overlaat ook bij u in de straat om te onderzoeken wat wij kunnen doen om uw straat zo duurzaam mogelijk in te richten.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Jos van Westerloo, projectleider van de gemeente. Hij is bereikbaar via e-mailadres jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoon 0416 – 683 456. Ook kunt u voor vragen terecht bij omgevingsmanager Natasja Vink via n.vink@urbanlens.nl of via telefoon 06-19765636