We hebben plannen om in 2024 te beginnen aan groot onderhoud van de Groenewoudlaan. Dit is nodig omdat we de verkeersveiligheid willen verbeteren en het riool moeten vervangen. Daarnaast hebben we een duurzame uitdaging, namelijk 10% meer groen en zoveel mogelijk regenwater vasthouden.

Laatste update

In de week van 26 februari tot en met 1 maart 2024 kappen we de bomen die niet in het nieuwe ontwerp staan. We planten hiervoor ook veel verschillende bomen voor terug. In de bewonersbrief (22 februari) onderaan de pagina leest u meer over de werkzaamheden.

Vanaf 8 januari 2024 gaan we het voetpad onder de beukenbomen versmallen. Zo krijgen de bomen ondergronds meer lucht en ruimte om gezond te blijven. We maken het pad 1,20 meter smaller. Het nieuwe pad is makkelijk beloopbaar en laat ook regenwater en zuurstof door. De werkzaamheden staan gepland in de week van 8 januari tot ongeveer 24 februari 2024. Tijdens de werkzaamheden zetten we het werkgebied af. Voetgangers kunnen gebruik maken van het voetpad dat aan de noordzijde van de Groenewoudlaan loopt. 

Uitleg over het ontwerp

De Groenewoudlaan is een belangrijke weg voor het gebied. Het verkeer moet daar snel en veilig doorstromen. De verkeersveiligheid gaan we verbeteren door het fiets- en autoverkeer op deze weg te scheiden. Hoe doen we dat:

 • We leggen een veilig vrij liggend fietspad in twee richtingen aan. Daarmee krijgen we ook de gewenste uitbreiding van het lokaal belangrijkste hoofdfietsnetwerk en van het bestaande regionale fietsnetwerk.
 • Het fietspad leggen we aan vanuit de aan te passen rotonde aan de zuidzijde van het tankstation. Op deze manier is er geen kruisend verkeer tussen fietsers en het autoverkeer van en naar het tankstation. Het fietspad verbinden we zo ook gelijk met het fietspad in de Mozartlaan en de Akkerlaan.
 • Om ruimte te maken voor het vrij liggende fietspad versmallen en verleggen we de hoofdrijbaan iets naar het noorden.
 • Het fietspad scheiden we van de hoofdrijbaan met een haag.
 • We maken het fietspad van beton.
 • We vervangen het riool dat vanuit de Burgemeester Smeelelaan richting de Groenewoudlaan gaat. 
 • Waar mogelijk vangen we regenwater op. Daarom leggen we onder het fietspad infiltratiekratten aan. Daarnaast leggen we zogenaamde wadi’s aan. Dit zijn een soort groene greppels die het regenwater opvangen en zuiveren. Daarna zakt het regenwater in de grond. Deze oplossingen helpen tegen wateroverlast én droogte.
 • De Groenewoudlaan blijft een voorrangsweg met een snelheidslimiet 50 km/uur.
 • In de zijstraten waar een snelheid van 30 km/uur geldt, brengen we een inritconstructie aan met een verhoogd plateau. We gebruiken hiervoor gele betonstraatstenen. Deze verhogen de attentie van de verkeersdeelnemers. Daar waar deze het fietspad kruisen, hebben fietsers voorrang. 
 • De bushalteplaatsen komen op dezelfde plek terug.
 • De lantaarnpalen vervangen we niet. Op sommige plaatsen zullen we ze verzetten of aanpassen aan de ligging van het fietspad.
 • We richten de groeiplaats rondom de bomen opnieuw in. Het gras vervangen we voor andere beplanting en we brengen een mulchlaag (strooilaag) aan. De bodem krijgt zo meer vocht en de gevallen bladeren, takjes en het zaad hebben ruimte om natuurlijk te verteren. Dit proces is belangrijk voor het vrijkomen van voedingstoffen voor de bomen. 
 • De groeninvulling hebben we nu nog niet meegenomen in het voorlopig ontwerp. Als het ontwerp meer zeker is, leggen we een aantal groenkeuzes aan u voor.

Concept definitief ontwerp

Onderaan de pagina vindt u het concept definitief ontwerp.

Bomen kappen

We willen uw straat veilig maken. Om ruimte te maken voor de oversteekplaatsen, moeten we helaas zeven bomen kappen. Het verschuiven van het fietspad tast namelijk de wortels van deze bomen aan en deze raken daardoor onherstelbaar beschadigd. Verplanten van deze grote bomen is helaas ook niet mogelijk. Wel planten we zo groot mogelijke bomen terug in de buurt waar de bomen stonden. Zo behouden we het straatbeeld voor de toekomst.

Het nieuwe ontwerp inzien

Op de informatieavond in maart kon u reageren op het aangepaste ontwerp van de Groenewoudlaan. Wij willen u bedanken voor alle reacties. Deze hebben wij zoveel mogelijk meegenomen in een nieuw ontwerp voor de herinrichting van de Groenewoudlaan. Met deze brief informeren wij u over waar u het nieuwe ontwerp kan inzien en over de voorlopige planning.

U kon het nieuwe ontwerp vanaf 17 april 2023 tot en met 1 mei 2023 inzien bij de receptie op het stadhuis. Onderaan de pagina kunt u het nieuwe ontwerp terugvinden.

U mag opnieuw een reactie geven op het nieuwe ontwerp voordat het college het ontwerp vaststelt.

Een reactie geven

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk. Maar het kan ook per mail via info@waalwijk.nl. Schrijf er dan bij “inspraakreactie ontwerp Groenewoudlaan”. Alle reacties zullen wij verwerken en aanbieden aan het college.

Voorlopige planning

 • Definitief ontwerp: 9 mei 2023
 • Start groot onderhoud: derde kwartaal 2024. De aannemer informeert u hier tegen die tijd over. Ook over wat het groot onderhoud betekent voor de bereikbaarheid.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Rob Cox. Hij is bereikbaar via 0416 – 68 34 56 en rcox@waalwijk.nl