We hebben plannen om in 2023 te beginnen aan de herinrichting van de Groenewoudlaan. Dit is nodig omdat we de verkeersveiligheid willen verbeteren en het riool moeten vervangen. Daarnaast hebben we een duurzame uitdaging, namelijk 10% meer groen en zoveel mogelijk regenwater vasthouden.

Uitleg over het ontwerp

De Groenewoudlaan is een belangrijke weg voor het gebied. Het verkeer moet daar snel en veilig doorstromen. De verkeersveiligheid gaan we verbeteren door het fiets- en autoverkeer op deze weg te scheiden. Hoe doen we dat:

 • We leggen een veilig vrij liggend fietspad in twee richtingen aan. Daarmee krijgen we ook de gewenste uitbreiding van het lokaal belangrijkste hoofdfietsnetwerk en van het bestaande regionale fietsnetwerk.
 • Het fietspad leggen we aan vanuit de aan te passen rotonde aan de zuidzijde van het tankstation. Op deze manier is er geen kruisend verkeer tussen fietsers en het autoverkeer van en naar het tankstation. Het fietspad verbinden we zo ook gelijk met het fietspad in de Mozartlaan en de Akkerlaan.
 • Om ruimte te maken voor het vrij liggende fietspad versmallen en verleggen we de hoofdrijbaan iets naar het noorden.
 • Het fietspad scheiden we van de hoofdrijbaan met een haag.
 • We maken het fietspad van beton.
 • We vervangen het riool dat vanuit de Burgemeester Smeelelaan richting de Groenewoudlaan gaat. 
 • Waar mogelijk vangen we regenwater op. Daarom leggen we onder het fietspad infiltratiekratten aan. Daarnaast leggen we zogenaamde wadi’s aan. Dit zijn een soort groene greppels die het regenwater opvangen en zuiveren. Daarna zakt het regenwater in de grond. Deze oplossingen helpen tegen wateroverlast én droogte.
 • De Groenewoudlaan blijft een voorrangsweg met een snelheidslimiet 50 km/uur.
 • In de zijstraten waar een snelheid van 30 km/uur geldt, brengen we een inritconstructie aan met een verhoogd plateau. We gebruiken hiervoor gele betonstraatstenen. Deze verhogen de attentie van de verkeersdeelnemers. Daar waar deze het fietspad kruisen, hebben fietsers voorrang. 
 • De bushalteplaatsen komen op dezelfde plek terug.
 • De lantaarnpalen vervangen we niet. Op sommige plaatsen zullen we ze verzetten of aanpassen aan de ligging van het fietspad.
 • We richten de groeiplaats rondom de bomen opnieuw in. Het gras vervangen we voor andere beplanting en we brengen een mulchlaag (strooilaag) aan. De bodem krijgt zo meer vocht en de gevallen bladeren, takjes en het zaad hebben ruimte om natuurlijk te verteren. Dit proces is belangrijk voor het vrijkomen van voedingstoffen voor de bomen. 
 • De groeninvulling hebben we nu nog niet meegenomen in het voorlopig ontwerp. Als het ontwerp meer zeker is, leggen we een aantal groenkeuzes aan u voor.

Concept definitief ontwerp

Onderaan de pagina vindt u het concept definitief ontwerp.

Bomen kappen

We willen uw straat veilig maken. Om ruimte te maken voor de oversteekplaatsen, moeten we helaas zeven bomen kappen. Het verschuiven van het fietspad tast namelijk de wortels van deze bomen aan en deze raken daardoor onherstelbaar beschadigd. Verplanten van deze grote bomen is helaas ook niet mogelijk. Wel planten we zo groot mogelijke bomen terug in de buurt waar de bomen stonden. Zo behouden we het straatbeeld voor de toekomst.

Informatieavond

Heeft u vragen of opmerkingen over het aangepaste ontwerp van de Groenewoudlaan? Meld u dan aan voor de informatieavond. Dat kan door een e-mail te sturen naar rcox@waalwijk.nl. Geef als onderwerp mee ‘aanmelding informatieavond Groenewoudlaan’. Laat ons ook weten met hoeveel personen u komt. 

Wanneer:    dinsdag 21 maart 2023
Hoe laat:     19:00 uur
Waar:           Basisschool Pater van de Geld, Mendelssohnstraat 59 te Waalwijk

Als u niet bij de informatieavond aanwezig kan zijn, kunt u uw reactie ook per e-mail doorgeven via rcox@waalwijk.nl. Graag onder vermelding van ‘aangepast ontwerp Groenewoudlaan’.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Rob Cox. Hij is bereikbaar via 0416 – 68 39 74 en rcox@waalwijk.nl.