Wilt u met een graafmachine werkzaamheden uitvoeren in een ondergrond waarin kabels en leidingen liggen? U moet volgens de wet WION een graafmelding doen bij het Kadaster. Als u in de gemeentegrond gaat werken dient u zich te melden bij de gemeente voor aanvang van de werkzaamheden.

Na de graafmelding ontvangt u informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Deze informatie hebt u nodig om graafschade aan de kabels en leidingen te voorkomen.

Wat moet ik doen?

De informatie uit het Kadaster vraagt u op door een graafmelding te doen via Klic-online. U kunt de graafmelding alleen doen als u zich elektronisch bij het Kadaster hebt aangemeld via www.kadaster.nl/klic. Doe de melding uiterlijk 20 werkdagen voor de aanvang van de graafwerkzaamheden.

Hoe werkt het?

Beheerders van ondergrondse kabel- en leidingnetten moeten bij het Kadaster informatie aanleveren over hun netten. Deze informatie hebt u, de uitvoerder van het graven (ook wel grondroerder genoemd), nodig bij het graven. De informatie moet aanwezig zijn op de plek waar gegraven wordt, zodat u graafschade aan kabels en leidingen kunt voorkomen.

U moet een graafmelding doen onder de volgende voorwaarden:

  • U geeft een graafpolygoon op. Dit is de weergave op kaart van het gebied waarbinnen de graaflocatie zich bevindt. De uitvoerder die gaat graven (de grondroerder) maakt deze weergave.
  • U graaft dieper dan een halve meter.

Aanvullende informatie

Het proces van informatie-uitwisseling wordt beschreven in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, ook wel Grondroerdersregeling genoemd. Deze is verder uitgewerkt in het Besluit en de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten.