Wilt u een gokautomaat of kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van deze speelautomaat een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de aanwezigheidsvergunning schriftelijk of digitaal aan bij de gemeente. U moet tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, altijd schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

Hoe werkt het?

Een aanwezigheidsvergunning voor een gok- of kansspelautomaat wordt alleen verleend aan speelautomatenhallen en bepaalde horecabedrijven. In uw bedrijf mag u alleen automaten plaatsen die eigendom zijn van iemand met een geldige exploitatievergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De eigenaar van een speelautomatenhal moet ook een exploitatievergunning van de gemeente hebben.

Horecabedrijven moeten verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een geldige exploitatievergunning voor uw bedrijf.
  • U hebt een geldige alcoholvergunning of u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca.
  • Uw bedrijf is een zogenaamde hoogdrempelige inrichting. Dit is een bedrijf met geldige alcoholvergunning, waar het café- en restaurantbezoek op zichzelf staat. In het bedrijf is geen sprake is van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (zoals wel het geval is bij een bowlingcentrum) en waar activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder. Voorbeelden van hoogdrempelige inrichtingen zijn een café, bar, nachtclub of restaurant.

Wat kost het?

Tarief 2024:

1 speelautomaat (voor een periode van 12 maanden): € 56,50.
Voor 2 of meer speelautomaten (voor een periode van 12 maanden) : € 56,50, 
vermeerderd met € 34,00 voor elke automaat waarop de vergunning betrekking heeft.

Tarief 2023:

1 speelautomaat (voor een periode van 12 maanden): € 56,50.
Voor 2 of meer speelautomaten (voor een periode van 12 maanden) : € 22,50, 
vermeerderd met € 34,00 voor elke automaat waarop de vergunning betrekking heeft.

Wat moet ik meenemen?

Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens:

  • naam en adres van de aanvrager
  • naam en adres van het bedrijf waarin de speelautomaten worden geplaatst
  • het aantal gok- of kansspelautomaten
  • naam en adres van de houder van de exploitatievergunning voor de te plaatsen automaten (met nummer van de exploitatievergunning)

Tips

Het kansspelbeleid van de overheid is gericht op het reguleren en beheersen van kansspelen, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving. Belangrijk is het onderscheid tussen behendigheidsautomaten en gok - of kansspelautomaten:

  • Behendigheidsautomaten (zoals flipperkast, videospelletjes): speelautomaten waarvan het resultaat uitsluitend gericht is op het verlengen van de speelduur of het recht op gratis spelen en de speler het spelverloop kan beïnvloeden door inzicht en behendigheid;
  • Kansspel- of gokautomaten (zoals fruitautomaat): speelautomaten gericht op het winnen van geld en waarbij de speler geen invloed heeft op het spelverloop.

Vanaf 1 juli 2010 hoeft u geen aanwezigheidsvergunning meer aan te vragen voor het plaatsen van een behendigheidsautomaat. Binnen de gemeente Waalwijk is vastgesteld dat u 1 behendigheidsautomaat mag plaatsen.