Wilt u grond gebruiken van de gemeente voor het plaatsen van een container of voor het plaatsen van bouwmaterialen? Dan meldt u dit aan de gemeente. Gebruik hiervoor het digitale formulier.

Meldt u het verzoek tot het gebruik aan de gemeente en houdt u zich aan de voorwaarden* die in het formulier staan, dan krijgt u automatisch toestemming om de grond te gebruiken. 

Let op, gaat het om een enkele bouwcontainer, dan geldt de toestemming voor maximaal 1 maand. Wilt u de bouwcontainer langer gebruiken, dan vraagt u na deze maand opnieuw toestemming.

U mag dan de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar. Doet u dit niet dan is het gebruik illegaal. Wij laten dan de container of bouwmaterialen verwijderen. Deze kosten komen voor uw rekening. Let op! Voor het gebruiken van de grond betaalt u precariobelasting.

Gebruik gemeentegrond online melden

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

Hoe werkt het?

Met het gebruiken van de grond gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, dan laten wij het geplaatste object of de geplaatste objecten verwijderen. Deze verwijderingskosten brengen wij in rekening.

Wanneer u voorwerpen neerzet, mag er geen gevaar of hinder ontstaan, zoals bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers. De openbare weg moet verkeersveilig blijven. Het object moet goed zichtbaar zijn, ook in het donker. Dit kan door bijvoorbeeld reflectiemateriaal aan te brengen op de hoeken van het object aan de kant van de openbare weg. De openbare ruimte moet er verzorgd uitzien. Eventuele instructies van de gemeente worden direct opgevolgd. Na afloop wordt de openbare ruimte in de oude staat teruggebracht. Een enkele bouwcontainer/puincontainer mag na toestemming maximaal 1 maand worden geplaatst. Een object langer plaatsen dan ingevuld op het formulier is niet toegestaan.

AansprakelijkheidVeroorzaakt u schade aan de locatie, dan brengen wij de herstelkosten bij u in rekening. U zult deze dan moeten betalen.