Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden en voertuigen van de gemeente.

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden dan worden uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed. Is de gemeente van mening dat er geen sprake is van aansprakelijkheid, dan wordt uw verzoek afgewezen en ontvangt u een gemotiveerde afwijzingsbrief.

Gemeente online aansprakelijk stellen

Wat moet ik doen?

Om de gemeente aansprakelijk te stellen dient u een claim in bij de gemeente. Dit doet u als volgt:

 • U vult het formulier online in of stuurt een brief of mail naar de gemeente waarin u de door u opgelopen schade omschrijft. Voeg hiervan bewijs toe.
 • U moet ook aangeven waarom u de gemeente aansprakelijk stelt voor uw schade.
 • De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim. Gaat het om een grote claim en/of letselschade dan wordt deze doorgestuurd naar de verzekeraar van de gemeente. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. De verzekeringsmaatschappij handelt uw aanvraag vervolgens af.
 • Indien naar het oordeel van de gemeente of verzekeraar sprake is van schade door gemeentelijk optreden of nalaten, dan worden uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.
 • Wordt uw claim afgewezen, dan ontvangt u een gemotiveerde afwijzingsbrief.
 • Heeft u vragen of wilt u weten wat de stand van zaken is m.b.t. uw claim dan verzoeken wij u contact op te nemen via telefoonnr. 0416-683456 of via e-mail info@waalwijk.nl

Hoe werkt het?

De gemeente is aansprakelijk voor schade door gemeentelijk nalaten, maar ook voor schade die ontstaat uit gemeentelijk (onzorgvuldig) handelen. U kunt hierbij denken aan ongelukken en/of beschadigingen die zijn veroorzaakt met gemeentelijke voertuigen.

Wat moet ik meenemen?

 • Een ondertekende brief met betrekking tot aansprakelijkheidsstelling.
 • Exacte plaats- en tijdaanduiding.
 • Een bewijs van opgelopen schade.
 • Situatieschets van de toedracht (bij dag of nacht, bij droog of nat weer, etc.).
 • Foto's.
 • Eventueel getuigenverklaringen
 • Schadebedrag, wanneer bekend.
 • Verklaring van het voorval (bv. bij verkeersongelukken een procesverbaal van de politie)

Tips

We raden u aan zoveel mogelijk van onderstaande gegevens bij uw claim te vermelden:

 • een omschrijving van het voorval;
 • plaats van het voorval;
 • datum en tijd waarop het voorval gebeurde;
 • de reden van uw claim met een omschrijving van de schade die u hebt geleden (materiële schade en/of letselschade);
 • werkelijke schadebedrag (met toevoeging van facturen, nota’s of offertes voor schadeherstel);
 • proces-verbaal opgemaakt door de politie over de (voertuig)schade, aangevuld met een origineel getekend schadeformulier en een expertiserapport van een erkend autoschadebedrijf.