Geluidsapparatuur horecabedrijf

Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? U moet dit melden bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidhinder te voorkomen kan de OMWB uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen waarin technische voorzieningen en gedragsregels worden voorgeschreven.

Kijk voor meer informatie op www.omwb.nl of bel op tel.: 013-206 01 00.