Concept definitief ontwerp Taxandriaweg fase 1 is klaar

Het concept definitief ontwerp voor het groot onderhoud in de Taxandriaweg fase 1 is klaar. Inwoners kunnen hier vanaf 19 juni tot en met 3 juli op reageren. 

Wat gaan we doen?

We gaan in de Taxandriaweg aan de slag met groot onderhoud. We vervangen het verouderde riool. En we brengen verbeteringen aan in het groen en de verharding. Dat doen we in twee fases:

  • Fase 1 gaat om het deel vanaf het viaduct aan de Emmikhovensestraat tot aan de rotonde (Hertog Janstraat). 
  • Fase 2 gaat om het deel vanaf het viaduct aan de Emmikhovensestraat tot aan de rotonde (Hertog Janstraat). 

Waar staan we nu?

Het concept definitief ontwerp fase 1 ligt vanaf 19 juni tot en met 3 juli ter inzage op het gemeentehuis aan de Taxandriaweg 6 in Waalwijk. Het ontwerp is ook te vinden op www.waalwijk.nl/taxandriaweg Inwoners kunnen reageren op het concept definitief ontwerp door vóór 5 juli 2024 een inspraakreactie aan ons te sturen. Deze kunt u sturen aan het college van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk, of via info@waalwijk.nl onder vermelding van “inspraakreactie ontwerp Taxandriaweg fase 1”. Voor fase 2 zijn we nog druk bezig met onderzoeken en werken we aan een schetsontwerp. 

Kijk voor meer informatief op www.waalwijk.nl/taxandriaweg