In de Algemene Plaatselijke Verordening van vrijwel alle gemeenten in Nederland is een artikel opgenomen dat het parkeren van een kampeermiddel maximaal drie achtereenvolgende dagen toestaat. Uit de toelichting van de Algemene Plaatselijke Verordening blijkt dat de wetgever de periode van drie opeenvolgende dagen heeft bedoeld voor het vullen en naderhand leegmaken van het kampeermiddel. Langer dan drie achtereenvolgende dagen een kampeermiddel parkeren aan de openbare weg is verboden.Indien het vullen of leegmaken van het kampeermiddel niet binnen drie dagen kan worden afgerond of bijvoorbeeld een reparatie ter plaatse noodzakelijk is, kan het college een ontheffing van het verbod verlenen voor een iets langere periode.

Bovenstaande geldt ook voor woonwagens, kampeerwagens, campers, magazijnwagens, keetwagens, aanhangwagens en vouwwagens.

Wat moet ik doen?

Het parkeren van een kampeermiddel is maximaal drie achtereenvolgende dagen toegestaan.

Indien het vullen of leegmaken van het kampeermiddel niet binnen drie dagen kan worden afgerond of bijvoorbeeld een reparatie ter plaatse noodzakelijk is, kan het college een ontheffing van het verbod verlenen voor een iets langere periode.

Informeer bij de gemeente hoelang u uw caravan op de openbare weg of ruimte mag parkeren. Wilt u langer parkeren, dan moet u ontheffing daarvoor aanvragen. Vraag de ontheffing 4 weken van tevoren aan.

Hoe werkt het?

U krijgt de ontheffing alleen in de volgende gevallen:

  • Parkeren neemt niet te veel parkeerruimte in.
  • Het straatbeeld wordt niet nadelig beïnvloed.
  • U parkeert op een door de gemeente bij ontheffing aangewezen plaats.
  • Parkeren levert geen overlast op voor de bewoners en weggebruikers, bijvoorbeeld door hinder of gevaar.

Wat moet ik meenemen?

Zet in uw aanvraag uw naam en adres en de periode waarvoor u ontheffing aanvraagt. Ook moet u aangeven waarom u de ontheffing aanvraagt. Voeg een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig toe.

Overleg met uw buren. Het komt de relatie met uw buren ten goede als zij van uw aanvraag op de hoogte zijn. Als de gemeente klachten ontvangt, is dat in de toekomst misschien een reden om een ontheffing te weigeren.