Gemeente Waalwijk mag camera’s op openbare plaatsen hangen om de openbare orde te handhaven. Openbare plaatsen zijn gebieden die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals uitgaanscentra, wegen en pleinen. Er gelden wel enkele voorwaarden omtrent het cameratoezicht.

Cameratoezicht op openbare plaatsen

Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Minder vergaande maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te handhaven.
  • De inzet van camera’s staat niet op zichzelf, maar gebeurt in combinatie met andere maatregelen. Zoals (betere) straatverlichting of toezicht op straat.
  • De gemeente moet mensen informeren over het cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes. 
  • Nemen de camera's ook geluid op? Of worden er op een andere manier geluidsopnames gemaakt? Dan moet de gemeente mensen daarover ook informeren.
  • De gemeente mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren. Behalve als er concrete vermoedens zijn dat er strafbare feiten op de camerabeelden staan. Dan mogen de beelden worden gebruikt om die strafbare feiten op te sporen.


Afwegingen

Cameratoezicht heeft in Waalwijk een groot draagvlak onder burgers en ondernemers. Slachtoffers van overvallen en inbraken vragen om cameratoezicht en voelen zich daardoor veel veiliger. Cameratoezicht is maatwerk. Niet alleen vergt de inzet een scherp oog voor de proportionaliteit (hoe ernstig is de problematiek) en de subsidiariteit (kan het gewenste resultaat ook met andere instrumenten bereikt worden?), ook de privacy en de inzet van financiële middelen vragen om keuzes. Bij ieder cameraproject vindt zorgvuldig afweging plaats of inzet van het instrument noodzakelijk is.


Locaties

Kaart waar de camera's in de openbare ruimte zijn geplaatst.


Cameratoezicht door particulieren

Cameratoezicht is toegestaan, mits ter beveiliging van eigendommen. Als uw buurman/buurvrouw camera’s geplaatst heeft met als doel zijn of haar eigendommen te beschermen (bijvoorbeeld de woning, auto, etc.) dan is dat toegestaan. Ook wanneer daarmee een stukje van de openbare ruimte wordt gefilmd is dat toegestaan mits daarmee niet het recht op privacy van andere personen onevenredig wordt geschonden. De gemeente kan zelf niet handhaven op privacy wetgeving met betrekking tot cameratoezicht door particulieren. Die bevoegdheid is belegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u het vermoeden hebben dat een ander uw eigendommen of privé terrein filmt en bent u daar niet van gediend. Ga dan in eerste instantie in gesprek met de eigenaar van de camera. Mogelijk weet deze persoon niet dat hij of zij beelden maakt van het terrein van een ander. Ook kan het zijn dat het lijkt alsof een camera op uw terrein gericht staat, maar dat dit door gezichtsbedrog toch niet zo blijkt te zijn. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link). Als laatste middel kunt u ook juridische stappen overwegen. De gemeente is in een dergelijke civiele zaak geen partij.
Meer informatie: Stappenplan Juridisch Loket(externe link).


Regels en informatie