De gemeente controleert of iedereen die bouwt, zich houdt aan de regels. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een bouwvergunning is. Ook controleert de gemeente op werktijden, veilige werkplek, lawaai, trillingen en afval.

Denkt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U kunt 24 uur uw melding indienen via het meldingsformulier, tijdens openingsuren kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Waalwijk.

Hoe werkt het?

De toezichthouders van de gemeente hebben de volgende rechten om goed te kunnen controleren:

  • Zij mogen gebouwen betreden zonder toestemming. Dit geldt niet voor een woning.
  • Zij mogen informatie opvragen.
  • Zij mogen zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken.
  • Zij mogen zaken onderzoeken. Bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen.

Vindt de gemeente dat er gebouwd wordt tegen de regels? Dan kan zij de bouw stoppen of de toegang tot het gebouw sluiten.