We hebben plannen om in 2023 te beginnen aan de herinrichting van de Blyde Incomstelaan. Dit is nodig omdat we de verkeersveiligheid willen verbeteren. Daarnaast hebben we een duurzame uitdaging, namelijk 10% meer groen en zoveel mogelijk regenwater vasthouden. Onze specialisten hebben een plan om al deze uitdagingen samen te brengen. Daar hebben wij inwoners bij betrokken tijdens een informatiebijeenkomst op 11 oktober.

Er zijn veel vragen en opmerkingen binnengekomen op ons voorstel. De afgelopen weken hebben we deze besproken met onze specialisten. Als het kan nemen wij wensen mee in het aangepast voorlopig ontwerp.

Alle vragen en opmerkingen en onze antwoorden vindt u in de bijlage.

Hoe nu verder?

Er lopen nu nog een aantal onderzoeken. Denk aan onderzoeken zoals parkeerdruk of de te verwachte verkeersbelasting bij een fietsstraat. Als we deze hebben afgerond nodigen wij inwoners weer uit voor een inloopavond. Daar delen wij de resultaten van de onderzoeken en kunnen inwoners het aangepaste voorlopig ontwerp bekijken.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met projectleider Rob Cox. Dat kan per e-mail: rcox@waalwijk.nl    of telefonisch 0416 - 68 39 74