Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

Bewijs van Nederlanderschap online aanvragen

Wat moet ik doen?

U kunt het bewijs van Nederlanderschap ook persoonlijk of schriftelijk aanvragen of iemand machtigen dit namens u te doen.

Wat kost het?

WatKosten 2024
Bewijs van Nederlanderschap€ 10,50

Wat moet ik meenemen?

Bewijs van Nederlanderschap bij het gemeenteloket aanvragen

Wilt u het bewijs van Nederlanderschap in het gemeentehuis aanvragen? Maak dan een afspraak (kies de afspraak Uittreksel BRP) en neem het volgende mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Afspraak maken

Schriftelijk aanvragen

Vraagt u het uittreksel schriftelijk aan, dan stuurt u naar de gemeente:

  • Een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat.
  • Een kopie van uw identiteitsbewijs.

Machtiging

Wilt u iemand machtigen om een bewijs van Nederlanderschap aan te vragen? Dan maakt de gemachtigde een afspraak (kies de afspraak Uittreksel BRP).

Afspraak maken

De gemachtigde neemt dan het volgende mee:

  • Een brief waarin de reden van uw aanvraag staat en waarin u de gemachtigde toestemming geeft om voor u een bewijs van Nederlanderschap te halen. U moet deze brief allebei ondertekenen.
  • (Kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u.
  • Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.
  • Een bankpas of geld. U betaalt meteen bij de aanvraag.

Aanvullende informatie

U of uw gemachtigde krijgen het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Vraagt u het bewijs schriftelijk aan, dan wordt het naar uw huisadres gestuurd.

Tips

Heeft u het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland? Dan kunt u een internationaal uittreksel BRP aanvragen, dit is een meertalig uittreksel.

Niet ingeschreven in Nederland?

Staat u niet ingeschreven in Nederland, dan kunt u een Bewijs van Nederlanderschap aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Ook kunt u het bewijs aanvragen bij een van de RNI-gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo of Zwolle.

Veel instanties accepteren een paspoort als bewijs van uw Nederlandse nationaliteit. Toch volstaat het Nederlandse paspoort niet altijd als officieel bewijs omdat het eventueel onrechtmatig verkregen kan zijn.

Hebt u het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland? U kunt dan een meertalig exemplaar aanvragen.