De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. In een omgevingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Wil je weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Kijk dan op het Omgevingsloket via Regels op de kaart.  Kom je er niet uit, op deze pagina vind je een korte handleiding. 

Heb je hier verder nog vragen over, neem dan gerust contact op met de front office Bouwen Wonen Leefomgeving via het algemene nummer van de gemeente Waalwijk 0416-683456.

Je kunt ook via deze button de bestemmingsplaninformatie opvragen bij de gemeente.

Opvragen bestemmingsplan

Hoe werkt het?

Het kan belangrijk zijn dat je weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt je antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Soms past je plan niet binnen het bestemmingsplan. Op deze pagina lees je meer over eventuele vervolgstappen die je dan kunt nemen.

Wat kost het?

Tarief 2024:

  • De legeskosten voor het mailen van bestemmingsplanvoorschriften bedragen: € 28,55 per kwartier aan onderzoek van het bestemmingsplan en € 3,15 ter verzending (mail) van deze.
  • Per post: Dit is afhankelijk van het aantal fotokopieën in ieder geval € 28,55 per kwartier. Daarnaast betaalt u een apart bedrag per fotokopie. 
  • Indien wij nog stukken in moeten scannen, wordt € 6,85 per scan berekend.

 

Aanvullende informatie

Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • een of meerdere verbeeldingen (kaart waarop de bestemming is aangegeven) of plankaarten;
  • regels over de bebouwing en het gebruik;
  • een toelichting.