De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is? Kijk dan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) . Op deze website zijn al onze bestemmingsplannen in te zien. Komt u er niet uit of heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact op met de front office Bouwen Wonen Leefomgeving via het algemene nummer van de gemeente Waalwijk 0416-683456.

U kunt ook via deze button de bestemmingsplaninformatie opvragen bij de gemeente.

Opvragen bestemmingsplan

Wat moet ik doen?

 • Wilt u een bestemmingsplan inzien kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Mocht de lokatie niet te vinden zijn op deze website, neem dan contact op met de gemeente.
 • Als een ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd is ligt het ter inzage bij de receptie van de gemeente.
 • Wilt u een bestemmingsplan opvragen neem dan contact op met de gemeente via dit formulier.
 • Voor het opvragen van bestemmingsplaninformatie worden kosten in rekening gebracht.
 • Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen uw vragen te hebben beantwoord.
 • Voor inhoudelijke toetsing aan het bestemmingsplan verwijzen wij u naar de conceptaanvraag van de Gemeente Waalwijk.

Hoe werkt het?

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Bijvoorbeeld als u een huis gaat kopen of huren. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

 • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
 • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
 • Mogen wegen worden aangelegd?
 • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Wat kost het?

Tarief 2023:

 • De legeskosten voor het mailen van bestemmingsplanvoorschriften bedragen: € 27,20 per kwartier aan onderzoek van het bestemmingsplan en € 3,00 ter verzending (mail) van deze.
 • Per post: Dit is afhankelijk van het aantal fotokopieën in ieder geval € 27,20 per kwartier. Daarnaast betaalt u een apart bedrag per fotokopie. 
 • Indien wij nog stukken in moeten scannen, wordt € 6,50 per scan berekend.

Tarief 2022:

 • De legeskosten voor het mailen van bestemmingsplanvoorschriften bedragen: € 25,95 per kwartier aan onderzoek van het bestemmingsplan en € 2,90 ter verzending (mail) van deze.
 • Per post: Dit is afhankelijk van het aantal fotokopieën in ieder geval € 25,95 per kwartier. Daarnaast betaalt u een apart bedrag per fotokopie. 
 • Indien wij nog stukken in moeten scannen, wordt € 6,20 per scan berekend.

Wat moet ik meenemen?

De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer en mailadres
 • BSN-nummer of KvK-nummer
 • De locatie waarvan u het bestemmingsplan wilt ontvangen (adres of kadastrale gegevens)

Aanvullende informatie

Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

 • een of meerdere verbeeldingen (kaart waarop de bestemming is aangegeven) of plankaarten;
 • regels over de bebouwing en het gebruik;
 • een toelichting.