Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u soms de betaalde afvalstoffenheffing, rioolheffing (gebruiker) en hondenbelasting (gedeeltelijk) terugkrijgen.

Wat moet ik doen?

Heeft u recht op teruggave, dan ontvangt u automatisch bericht van de gemeente. De teruggave wordt berekend over het aantal overgebleven volle maanden in het jaar.

Hoe werkt het?

U vertrekt uit de gemeente

Gaat u in een andere gemeente wonen? Dan kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u weer betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuist u binnen de gemeente? Dan krijgt u meestal geen teruggave. Verhuist u naar een verzorgings- of verpleeghuis of gaat u bij iemand anders inwonen? Dan kunt u soms toch teruggave krijgen.

In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen.