Wilt u alcohol verkopen en/of schenken in het openbaar, dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig.

Exploitatievergunning aanvragen

Ontheffing drank en horeca aanvragen

Melding wijziging leidinggevend

Wat moet ik doen?

U vraagt de drank- en horecavergunning schriftelijk aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd.

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

 • U wilt een (horeca)zaak starten.
 • U wilt een (horeca)zaak overnemen.
 • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
 • De in de bestaande vergunning genoemde 'leidinggevende' wijzigt.
 • Als de lokaliteiten (gebruik en afmetingen ruimte) wijzigen.

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

• De leidinggevende mag vervangen worden door een barmedewerker die schenkinstructies gevolgd heeft.

Voor verdere details kunt u contact opnemen over vergunningverstrekkingen via ons algemene nummer 0416-683 456 of info@waalwijk.nl ovv ‘vergunningen’.

Op 8 februari 2007 heeft de gemeente Waalwijk Bibob beleid vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe het gemeentebestuur de Wet Bibob in de toekomst zal toepassen. In dit beleid is aangegeven in welke categorieën van gevallen voortaan standaard een bibobtoets wordt uitgevoerd. Vraagt u een drank- en horecavergunning aan voor horeca, prostitutie, coffeeshop, growshop of smartshop, dan zal er standaard een bibobtoets worden uitgevoerd.

Uitzondering hierop zijn aanvragen van verenigingen en stichtingen en wijzigingen van leidinggevenden op de drank- en horecavergunning, niet zijnde de exploitant.

Wat kost het?

Tarief 2022:

Vergunning art. 3 Alcoholwet: € 333,45
Wijziging vergunning: € 102,60

Wat moet ik meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs van alle personen die op de vergunning worden genoemd.
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne voor alle leidinggevenden.
 • Een gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Zo nodig: de arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn. De gemeente haalt de benodigde gegevens van de Kamer van Koophandel uit het Handelsregister online.

Verder dient bij reguliere horeca (geen verenigingen of stichtingen) de vragenlijst Bibob worden ingeleverd.

Aanvullende informatie

De gemeente beslist in principe binnen 3 maanden op een aanvraag voor een drank- en horecavergunning voor een horeca- of slijterijbedrijf. Op de aanvraag voor een vergunning door een vereniging of stichting beslist de gemeente binnen 6 maanden.