U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing in Waalwijk wordt opgebouwd op basis van de Diftar methodiek.

Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het doel van Diftar is het restafval te beperken en de kosten eerlijk te verdelen. Naarmate minder afval wordt aangeboden, wordt ook minder betaald. Diftar is een systeem waarbij de burger een deel van de afvalstoffenheffing betaalt gerelateerd aan het aantal aangeboden kilo's afval. Bent u het niet eens met de hoogte van de heffing dan kunt u bezwaar maken.

Doel

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Hiermee kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Verplichte betaling

De gemeente legt de afvalstoffenheffing op aan alle gebruikers van percelen (woningen) waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Iedereen is verplicht om het vastrecht van de afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

De aanslag voor het vastrecht ontvangt u aan het begin van het jaar. De ledigingen worden achteraf per halfjaar aan u in rekening gebracht. Over het eerste halfjaar ontvangt u in juli van dat jaar de aanslag en over het tweede halfjaar ontvangt u de aanslag eind januari van het volgende jaar. Als het aanslagbedrag lager is dan € 100,00 dient u de aanslag in één keer te betalen. De termijn vervalt één maand na de dagtekening. De betaaltermijn vindt u terug op het aanslagbiljet. Als u toestemming heeft verleend tot automatische incasso, wordt uw aanslagbedrag in één keer geïnd één maand na de dagtekening.

Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met uw aanslag, bel ons dan eerst op telefoonnummer 0416-683 456.

Wilt u toch bezwaar maken?

Dit kunt u als burger eenvoudig online doen.

Liever op papier?

Stuur dan een gemotiveerd bezwaarschrift (voldoende gefrankeerd) naar:

Gemeente Waalwijk
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Deze brief moet in het Nederlands geschreven worden.

Denkt u eraan de volgende zaken te vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Aanslagnummer
  • De datum
  • Reden(en) voor bezwaar
  • Uw handtekening

U heeft tot zes weken na de dagtekening van de aanslag de tijd om uw bezwaar in te dienen.

Aanvullende informatie

Banknummer

U dient de verschuldigde bedragen over te schrijven op of voor de bovengenoemde vervaldag(en).Het bankrekeningnummer van de gemeente Waalwijk is NL70BNGH0285077244.Noem altijd het volledige aanslagnummer bij de overboeking.

Incassant ID

Dit zullen wij doen onder vermelding van ons incassant ID NL33ZZZ172780060000.