Achternaam kind kiezen

Uw kind krijgt bij geboorte automatisch de achternaam van de vader of de moeder. Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind automatisch de naam van de vader. In alle andere gevallen krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Wilt u de naam van de andere ouder, of een dubbele achternaam? Dan moet u naamskeuze doen.

Dubbele achternaam kiezen

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Introductie gecombineerde geslachtsnaam. Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven.

Een voorbeeld

Ouders de Kort en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:
1. de Kort
2. Jansen
3. de Kort Jansen
4. Jansen de Kort
Let op: Deze keuze kunt u pas maken vanaf 1 januari 2024. Dit kan alleen als dit uw eerste kind is. 
De keuze maakt u bij erkenning. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan maakt u een afspraak voor naamskeuze. 
 

Overgangsregeling

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het gemeentehuis. 


Wanneer kan wel de achternaam van uw kind gewijzigd worden in een dubbele naam:
•    Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016  - 31 december 2023.
•    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
•    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.
Wanneer kunt u niet de achternaam van uw kind wijzigen in een dubbele naam:
•    Uw oudste kind is geboren voor 2016.
•    U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Afspraak maken

Maak een afspraak om de naam van uw kind te wijzigen.
Beide ouders moeten hun paspoorten meenemen naar de afspraak. Ook buitenlandse paspoorten.

Welke achternaam krijgt een kind bij geboorte?

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nl.

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam . Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen 1 achternaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven. 

U mag ook zelf kiezen welke voornaam uw kind krijgt.

Achternaam van het kind veranderen na huwelijk.

Hebt u bij de erkenning van uw eerste kind naamskeuze gedaan? En bent u van plan met de andere ouder van uw kind(eren) te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan kunt u nogmaals, eenmalig, naamskeuze voor uw kind(eren) doen. U kunt daarbij alleen kiezen voor de achternaam van de andere ouder.

Procedure

Deze naamsverandering kan alleen op de dag dat u trouwt of uw partnerschap registreert. U moet dan beiden een akte van naamskeuze ondertekenen. Daarna is naamsverandering niet meer mogelijk.
Laat daarom ruim van te voren weten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwt of uw partnerschap wordt geregistreerd dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Doe dit bijvoorbeeld bij het afleggen van de Verklaring huwelijk/partnerschapsregistratie of als u de datum en locatie reserveert.

Leeftijd kinderen

Hebt u meerdere kinderen beneden de zestien jaar? Dan kunt u alleen naamswijziging doen voor al deze kinderen samen. Is uw kind ouder dan zestien jaar? Dan moet het kind ook zelf zijn handtekening zetten.

Let op: de naamskeuze die bij de erkenning is gedaan, kan alleen veranderd worden bij huwelijk of partnerschap van de ouders.