Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te leven, te ondernemen en te verblijven. Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit. We werken dan ook samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een schone, groene en duurzame stad. Goede afvalscheiding draagt hieraan bij. Afval is namelijk geen afval, maar een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoffen kunnen nieuwe producten worden gemaakt.

Het scheiden gaat steeds beter. Door het goed scheiden ontvangt de gemeente een vergoeding van de eindverwerker. Als het materiaal niet goed wordt gescheiden, kan het niet worden gerecycled en moeten we betalen voor het verwerken van het afval. Dit merkt u uiteindelijk ook positief of negatief in uw portemonnee via de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Diftar gemeente

De gemeente Waalwijk is een diftar gemeente op basis van frequentie en gewicht. Diftar is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met Diftar betaalt iedereen, volgens het principe "de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart". Het doel van Diftar is het restafval beperken en de kosten eerlijk verdelen. Naarmate minder restafvalafval wordt aangeboden, wordt ook minder betaald. Bij de afvalstoffenheffing wordt tariefdifferentiatie (diftar) toegepast. Diftar is een systeem waarbij de inwoner een deel van de afvalstoffenheffing betaalt gerelateerd aan het aantal aangeboden afval.

Tarieven 2023(externe link)

Folder

Kies uw taal en lees hoe wij in onze gemeente met afval omgaan.

Choose your language and read how we handle waste in our municipality.

Wybierz swój język i przeczytaj, w jaki sposób postępujemy z odpadami w naszej gminie.

اختار لغتك واقرأ كيف نتعامل في بلديتنا مع النفايات.

Nederlandse flyer

English flyer

Polska ulotka

نشرة دعائية باللغة العربية

Manier van afval inzamelen in de laagbouw

Restafval: container van 140L of 240L, lediging 1x per vier weken. GFT-afval: container van 140L, lediging 1x per twee weken. PMD: zakken van 60L, ophaal 1x per twee weken. Papier: wordt één keer per maand opgehaald.

Manier van afval inzamelen in de hoogbouw

Restafval: volgens tarief in ondergrondse container. PMD: in zakken van 60L, opgehaald eens in de twee weken. Papier: opgehaald eens per maand.