Samen met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken we aan een schone, groene en duurzame stad. Een goede afvalscheiding draagt hieraan bij. Op deze pagina lees je hoe je als inwoner de verschillende afvalsoorten aanbiedt.

Waalwijk is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, te werken, te leven, te ondernemen en te verblijven. Dat willen we graag zo houden en versterken. We willen duurzaam vooruit. Daar hoort een goede inzameling en verwerking van ons afval bij.

Afval is waardevol

Afval is eigenlijk geen afval, maar een waardevolle grondstof. Van gescheiden grondstoffen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Gelukkig gaat het afval scheiden steeds beter. Door goed te scheiden krijgt de gemeente voor bepaalde afvalsoorten een vergoeding. Wordt het afval niet goed gescheiden? Dan kan het niet worden gerecycled en moeten we meer betalen voor het verwerken van het afval. Als inwoner merk je dit in je portemonnee via de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Verschillende afvalstromen

De gemeente Waalwijk kent verschillende afvalsoorten. Deze zamelen we op verschillende manieren in. Hieronder zie je voor laagbouw en hoogbouw hoe we dat doen.

Manier van afval inzamelen in de laagbouw

Afbeelding met weergave van een restafval-container, een Gft-container, een Pmd-zak en een stapel papier.

Restafval: Volgens geldend tarief, wordt één keer in de vier weken opgehaald.

Gft: Volgens geldend tarief, wordt eens in de twee weken opgehaald, max 140L.

Pmd: gratis, wordt één keer in de twee weken opgehaald, max. 60L per zak.

Papier: gratis, wordt één keer per vier weken opgehaald.

Manier van afval inzamelen in de hoogbouw

Afbeelding met daarop een voorbeeld van een ondergrondse restafvalcontainer, een Pmd-zak en een stapel papier

Restafval: Volgens geldend tarief, aanbieden via ondergrondse container.

Pmd: gratis, wordt één keer in de twee weken opgehaald, max. 60L per zak.

Papier: gratis, wordt één keer per vier weken opgehaald.

Diftar-gemeente

De gemeente Waalwijk is een diftar-gemeente. ‘Diftar’ staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Het doel is de hoeveelheid restafval te verkleinen en de kosten eerlijk te verdelen. Restafval kan namelijk niet worden gerecycled en wordt dus verbrand. Bieden inwoners minder restafval aan door het afval goed te scheiden? Dan betalen zij daar minder voor via de afvalstoffenheffing.

Downloads

Kies jouw taal en lees hoe wij in onze gemeente met afval omgaan.

Choose your language and read how we handle waste in our municipality.

Wybierz swój język i przeczytaj, w jaki sposób postępujemy z odpadami w naszej gminie.

اختار لغتك واقرأ كيف نتعامل في بلديتنا مع النفايات.