Let op: Dit product kunt u makkelijk zelf kopen. U heeft hier geen tussenpersoon of bedrijf voor nodig. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. U kunt uw VOG op meerdere manieren aanvragen.

Aan de Publieksbalie aanvragen (maak vooraf een afspraak)

 • Download het formulier op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Vul het volledig in samen met de begunstigde (werkgever).
 • Maak een afspraak bij de gemeente Waalwijk. Neem het volgende mee:
  • Het door u en uw werkgever ingevulde formulier.
  • Alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier.
  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een bankpas of geld. U betaalt bij de aanvraag.

Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, de VOG of een afwijzing per post thuis.

Afspraak maken

Digitaal aanvragen rechtstreeks bij dienst Justis

Uw werkgever kan de mogelijkheid bieden om de VOG digitaal aan te vragen. Zij zetten deze dan digitaal voor u klaar.

Op het internet bieden diverse commerciële partijen burgers (en organisaties) de mogelijkheid aan om online een VOG aan te vragen. Deze commerciële bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U downloadt het Aanvraagformulier VOG RP bij Justis.
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Bijvoorbeeld doordat u in het buitenland woont of tijdelijk in Nederland werkt? Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Op de website van Justis vindt u meer informatie.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt.

Wat moet ik doen?

VOG zelf aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP invullen bij Justis. Soms krijgt u het formulier al van uw toekomstige werkgever.

Er is ook een Engelstalig aanvraagformulier VOG te downloaden.

 • Vul de gegevens in op het formulier en onderteken het.
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente waar u woont. U betaalt dan meteen de kosten.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG elektronisch aanvragen

Een organisatie die u om een VOG vraagt, kan dit ook elektronisch doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
 • Log in met uw DigiD inlogcode.
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

VOG aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Geef in een machtigingsbrief aan wie u machtigt om de VOG voor u aan te vragen.

VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet worden ingediend door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Justis.
 • Vul alle gegevens in over de organisatie en de natuurlijke personen die daarin belangrijke posities hebben.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Afwijzing aanvraag VOG

Komt u niet in aanmerking voor een VOG? Dan stuurt Justis u een 'voornemen tot afwijzen'. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door een brief te sturen. Leg hierin uit waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit.

Hoe werkt het?

Leraren, taxichauffeurs en mensen die werken in de kinderopvang moeten een VOG hebben. U kunt ook een VOG nodig hebben, omdat:

- een toekomstige werkgever hierom vraagt- u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt- u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt- u een visumaanvraag doet- u lid wilt worden van een schietvereniging- u verhuist naar het buitenland

Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt.

Als u geen strafbare feiten hebt gepleegd, krijgt u de VOG.

Als u wel strafbare feiten hebt gepleegd, is verder onderzoek nodig. Justis bekijkt of de strafbare feiten belangrijk zijn voor de aanvraag. Als deze niet van belang zijn, krijgt u de VOG alsnog. U kunt zelf kijken of u voor een VOG in aanmerking komt. Justis ontwikkelde hiervoor de VOG-check. Deze check berekent of u een hoge, gemiddelde of lage kans hebt op een VOG. Deze check is anoniem. Uw gegevens worden niet opgeslagen..

Wat kost het?

Verklaring Omtrent het GedragKosten 2023Kosten 2024
Aanvraag aan het gemeenteloket€ 41,35€ 41,35
Online aanvraag rechtstreeks bij Justis€ 33,85€ 33,85

Wat moet ik meenemen?

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient)

Dient u de aanvraag elektronisch in, dan hebt u ook het volgende nodig:

 • e-mailadres
 • DigiD inlogcode
 • uw gegevens om te internetbankieren

Machtiging

Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • een machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Tips

Machtiging

U kunt ook iemand machtigen om voor U een VOG aan te vragen. Neem dan het volgende mee:

 • Een machtiging waarin staat dat u iemand anders machtigt om de aanvraag voor u te doen.
 • (Kopie van) een geldig identiteitsbewijs van u.
 • Geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Afspraak maken door gemachtigde