Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan moet u hier rioolheffing voor betalen.

Met dit geld bekostigt de gemeente de inzameling en transport van afvalwater en de inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

De gemeente Waalwijk legt rioolheffing op aan de eigenaar en de gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte

Wat moet ik doen?

  • U krijgt jaarlijks een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Bent u eigenaar van een pand en krijgt het in de loop van het jaar een andere eigenaar, dan heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend. Huurt u een woning of bedrijf, dan geldt dat de gemeente na uw vertrek maandelijks ontheffing van de heffing verleent.
  • Op het gemeentelijke aanslagbiljet staat binnen welke termijn en op welke wijze u moet betalen.

Als u het niet eens bent met uw aanslagen/of WOZ-beschikking, bel ons dan eerst op telefoonnummer 0416-683 456.

Wilt u toch bezwaar maken?

Dit kunt u als inwoner eenvoudig doen via deze link.

Liever op papier?

Stuur dan een gemotiveerd bezwaarschrift (voldoende gefrankeerd) naar:

Gemeente Waalwijk
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Deze brief moet in het Nederlands geschreven worden.

Denkt u eraan de volgende zaken te vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Aanslagnummer
  • De datum
  • Reden(en) voor bezwaar
  • Uw handtekening

U heeft tot zes weken na de dagtekening van de aanslag de tijd om uw bezwaar in te dienen.

Wat kost het?

Tarief 2024:

Zie artikel 6 van Verordening rioolheffing 2024

Tarief 2023:

Zie artikel 6 van Verordening rioolheffing 2023

Aanvullende informatie

Banknummer

U dient de verschuldigde bedragen over te schrijven op of voor de bovengenoemde vervaldag(en).Het bankrekeningnummer van de gemeente Waalwijk is NL70BNGH0285077244.
Noem altijd het volledige aanslagnummer bij de overboeking.

Incassant ID

Dit zullen wij doen onder vermelding van ons incassant ID NL33ZZZ172780060000.

Tips

De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool!

In veel gemeenten wordt de rioolheffing betaald in de vorm van een vast bedrag per (on)roerende zaak. Hierdoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- of meerpersoonshuishoudens.