Bewoners, bedrijven en hun werknemers in de schil (het gebied rondom het Waalwijkse centrum - net buiten de betaald parkeerzone) die niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Deze vergunningen worden alleen verleend voor gebieden waar zonder vergunning niet geparkeerd mag worden. Het verlenen van parkeervergunningen wordt voor de gemeente uitgevoerd door het bedrijf P1. U kunt een parkeervergunning digitaal aanvragen in de webshop van P1.

Parkeervergunning online aanvragen

Ook kunt in de webshop van P1 uw parkeervergunning wijzigen of opzeggen.

Parkeervergunning online wijzigen of opzeggen

Hoe werkt het?

Binnen de gemeente Waalwijk zijn er verschillende vergunninghoudersgebieden.

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor bewoners:

 • U hebt een voertuig waar u kentekenhouder van bent.
 • U woont in een gebied waar u een parkeervergunning moet hebben.
 • U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente op het adres waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt.
 • U beschikt niet of kunt niet beschikken (door huren of kopen) over een eigen parkeergelegenheid in bijvoorbeeld een garage of op eigen terrein.
 • U betaalt het vastgestelde tarief.

Voor bedrijven gelden in het algemeen deze voorwaarden:

 • U hebt een voertuig waar u kentekenhouder van bent.
 • Het bedrijf dient gevestigd te zijn in een gebied waar u een parkeervergunning moet hebben.
 • Het bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
 • Het bedrijf moet kunnen aantonen dat het in het belang van de beroeps- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is over een parkeer­vergunning te beschikken.
 • Het bedrijf dient niet over parkeergelegenheid op eigen terrein te beschikken
 • U betaalt het vastgestelde tarief.

Wat kost het?

Tarieven vergunningen per jaar

Per 1 april 2022

ZonegebieddagenGroep 1Groep 2Groep 3Groep 4
A2Hooisteeg-OostMa t/m Zo€ 108,12€ 434,88€ 600n.v.t.
B1GrotestraatMa t/m Zo€ 108,12€ 434,88€ 600n.v.t.
 HeulstraatAfgeschaft, wordt vervangen door abonnement Taxandriaplein    
WEB/A1/IA1/ WinterdijkOverige locatiesMa t/m Zo€ 18,00€ 18,00€ 18,00n.v.t.

Tips

Een parkeervergunning geeft geen plaatsgarantie maar er worden niet meer parkeervergunningen uitgegeven dan parkeerplaatsen. Een parkeervergunning is iets anders dan een parkeerontheffing of een RVV-ontheffing. Met een parkeerontheffing kan worden geparkeerd in een gebied waar betaald parkeren van kracht is. Een RVV-ontheffing worden specifieke verboden (bijvoorbeeld een parkeerverbod of inrijverbod) buiten werking gesteld voor een voertuig.

Bezoekerskaarten

In die gebieden die door het college zijn aangewezen als gebied waar uitsluitend met gebruikmaking van een parkeervergunning mag worden geparkeerd, worden ten behoeve van bezoekers van bewoners dagkaarten uitgegeven. De kosten bedragen € 18,00 per 20 dagkaarten. Deze kaarten zijn de gehele dag geldig.