Op een ontwerp bestemmingsplan kun je binnen een bepaalde termijn een zienswijze indienen. Wanneer je nu geen zienswijze geeft op het ontwerp, verspeel je in veel gevallen de mogelijkheid tot het indienen van beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Op deze pagina staan de ontwerp bestemmingsplannen die op dit moment in procedure zijn of ter inzage liggen.

Ontwerp bestemmingsplannen in procedure