Elektrische oplaadpunten in Waalwijk

Het aantal elektrische auto’s groeit snel. De gemeente Waalwijk faciliteert elektrisch autorijden. Daarom plaatsen we E-laadpunten in het openbaar gebied. Hieronder bij Wat moet ik doen en Hoe werkt het leest u hoe we hierin te werk gaan.

Er zijn meer laadmogelijkheden in Waalwijk. Onder andere bij bedrijven die hun oplaadpaal ter beschikking stellen aan anderen. De locaties van alle laadpalen en hun beschikbaarheid zijn te vinden via onder andere de volgende websites:

Wat moet ik doen?

Aanvragen voor een e-laadpaal verlopen via Vattenfall. Via deze link kunt het aanvraagformulier invullen. Zodra de aanvraag ontvangen is bekijkt Vattenfall (namens de gemeente) of de locatie geschikt is. Er wordt o.a. gekeken naar technische haalbaarheid, zichtbaarheid en ligging ten opzichte van de andere e-laadpunten. U krijgt geen garantie dat een oplaadpunt wordt geplaatst op de door u gewenste locatie. Als de aanvraag wordt goedgekeurd moet er een verkeersbesluit genomen worden wat gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Na publicatie hebben omwonenden 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Door deze procedure kan het ongeveer 3 tot 5 maanden duren voordat het oplaadpunt is aangelegd. Dien uw aanvraag daarom zo snel mogelijk na de bestelling van uw elektrische auto in.

Gebruik oplaadpunten

Parkeren bij een oplaadpunt langs de openbare weg is exclusief voorbehouden aan ladende (dus aangesloten) elektrische auto's.

Op de website van de aanbieders van het oplaadpunt staan de gebruiksvoorwaarden. Hiernaar wordt verwezen op het oplaadpunt. Als er beperkingen zijn voor de gebruiksduur en/of tijden, dan zijn deze op het onderbord onder het verkeersbord aangegeven.

Let op! Parkeren op een oplaadplek? Sluit altijd uw auto aan!

Het gebruik van een laadvoorziening op een vrij toegankelijke locatie waar voor het parkeren moet worden betaald is gratis. Opladen bij parkeervoorzieningen die niet vrij toegankelijk zijn en die zijn afgesloten met een slagboom of zijn voorzien van kentekenherkenning, is niet gratis. Pas na betaling van de verschuldigde parkeergelden kan het terrein worden verlaten of een naheffing voorkomen. Het elektriciteitsverbruik voor het opladen verrekent u met uw provider.
 

Hoe werkt het?

Waalwijk heeft een aantal gesteld voor het plaatsen van openbare oplaadpunten. De belangrijkste zijn:

  • Hebt u een parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een garagebox, carport e.d. dan komt u niet in aanmerking.
  • U moet eigenaar of gebruiker van een elektrische of hybride auto zijn. Dit kunt u aantonen met een kentekenbewijs, aankoopcontract of leasecontract.
  • Wij gaan zo efficiënt mogelijk om met de openbare ruimte. We zoeken binnen een loopafstand van 200 meter van uw woning naar de meest geschikte plek.
  • Als er binnen deze loopafstand van uw woning al een laadpaal is dan dient u van deze laadpaal gebruik te maken, tenzij het gebruik van deze laadpaal al groot genoeg is.
  • Als de parkeerdruk in uw straat hoger is dan 80% dan wordt slechts 1 parkeerplaats bij de laadpaal gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.
     

Aanvullende informatie

Uiteraard streven wij naar meer oplaadpunten. Het liefst zien we iedereen elektrisch gaat rijden. Dat is stil, zuinig en goed voor de luchtkwaliteit. De gemeente is aangesloten bij de provinciale concessie, die Vattenfall het recht geeft om laadpalen te plaatsen. Deels zijn dit zogenaamde “pro-actieve laadpalen”: dit zijn laadpalen die verspreid over de gemeente worden geplaatst om invulling te geven aan de verwachte toekomstige vraag naar laadpalen. En deels zijn dit laadpalen die worden geplaatst naar aanleiding van een aanvraag van een bewoner met een elektrische of hybride auto. Bij het plaatsen van openbare oplaadpunten kijken we naar de aanvragen voor een oplaadpunt van (toekomstige) e-rijders en naar de al aanwezige laadpunten in de buurt. Zo breiden we het netwerk uit waar het nodig is. Aanvragen worden op volgorde van aanmelding behandeld.

Wat kost het?

Om de laadpunten te kunnen gebruiken hebt u ook een laadpas nodig. Alle laadpalen in Waalwijk zijn interoperabel. Dat betekent dat je met elke laadpas (of app) elke laadpaal kunt gebruiken. Meer informatie over de verschillende soorten laadpassen kunt u nalezen via deze link.

Tips

Veelgestelde vragen

V. Hoe lang duurt het opladen van een elektrisch voertuig? Hoe lang kan ik met een volle accu rijden in mijn elektrisch voertuig?
A. Het volledig opladen van een elektrische auto duurt tussen de 6 en 8 uur. De actieradius van E-auto’s is afhankelijk van merk en type van de auto.

V. Hoeveel openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen komen er in Waalwijk?
A. Begin 2022 waren er zo’n 75 openbare laadpunten verspreid over de gemeente beschikbaar. Naast oplaadpunten op straat, zijn er ook oplaadpunten bij bedrijven. Nog in 2022 verwachten we het aantal openbare laadpunten te vergroten tot circa 200 stuks. We willen daarmee een dekkend netwerk realiseren voor alle bewoners met een elektrische auto die aangewezen zijn op openbare laadpunten.

V. Kan ik bij de gemeente een oplaadpunt aanvragen voor mijn elektrisch voertuig?
A. Aanvragen voor een e-laadpaal verlopen via Vattenfall. Via deze link kunt het aanvraagformulier invullen. Zodra de aanvraag ontvangen is bekijkt Vattenfall (namens de gemeente) of de locatie geschikt is. Uiteindelijk wordt een verkeersbesluit genomen of het punt er komt en de exacte locatie. 

Er geldt wel een aantal voorwaarden voordat u een aanvraag kunt doen: 

  • u moet in het bezit zijn van een volledig elektrische auto of een auto die minstens 45 kilometer elektrisch kan rijden (plug-in hybride).
  • u mag niet de beschikking hebben of kunnen hebben over parkeergelegenheid op eigen terrein (garage, carport, oprit, parkeerplaats).

V. Waar kan ik mijn elektrisch voertuig opladen?
A. De locaties van alle laadpalen en hun beschikbaarheid zijn te vinden via onder andere de volgende websites:

V. Wanneer mag ik gebruik maken van de elektrische oplaadpunten in Waalwijk?
A. Als eigenaar of gebruiker van een elektrische auto, kunt u gebruik maken van de elektrische oplaadpunten in de gemeente Waalwijk. Voorwaarde is dat u een oplaadpas heeft.

V. Wat kost het opladen van een elektrisch voertuig in Waalwijk?
A. Het parkeren van een elektrische auto is in Waalwijk gratis! Het elektriciteitsverbruik voor het opladen verrekent u met uw provider. Kijk voor de actuele tarieven op de site van de verschillende aanbieders

V. Werkt mijn oplaadpas voor de elektrische auto op alle oplaadpunten?
A. Ja, u kunt uw oplaadpas op alle openbare oplaadpunten in Nederland gebruiken. Lukt het toch niet, neem dan contact op met de aanbieder van uw oplaadpas.

V. Hoelang duurt het voordat het oplaadpunt op straat staat?
A. Tussen het indienen van een verzoek en het in gebruik nemen van een laadpunt langs de openbare weg ligt een periode tussen de 5 en 8 maanden. Wij streven ernaar om het oplaadpunt binnen deze 5 maanden gerealiseerd te hebben.

V. Waarom kan het oplaadpunt niet sneller geplaatst worden?
A. Na de beoordeling van een verzoek, moet een verkeersbesluit worden genomen. Vervolgens geldt een periode van 6 weken waarbinnen belanghebbenden een bezwaar tegen het besluit kunnen indienen. Nadat het verkeersbesluit definitief is geworden, geven we Vattenfall groen licht om het oplaadpunt te plaatsen. Dit duurt ongeveer 3 tot 5 maanden, met name vanwege de huidige drukte bij de netbeheerder om het oplaadpunt te kunnen aansluiten.

V. Ik heb een verzoek gedaan en wacht nu al lange tijd op het oplaadpunt in mijn buurt. Wat is er aan de hand?
A. De aansluiting op het elektriciteitsnetwerk door de netbeheerder duurt op dit moment langer. Daarom wordt de streeftijd van 5 maanden soms niet gehaald. Wij werken met alle partijen aan versnelling.

V. Kan ik met mijn e-auto (gratis) parkeren bij een laadpaal zonder dat ik mijn auto oplaadt?
A. Het parkeren op een plaats die gereserveerde is voor het opladen van een elektrisch voertuig is gratis. Als u parkeert zo’n plaats, moet de auto verplicht aan een oplaadpunt worden aangesloten. Zodra de auto volledig is opgeladen, dient u een andere parkeerplaats te gebruiken.