De titel Hofleverancier is een koninklijke onderscheiding in de vorm van een predicaat waardoor een onderneming het Koninklijk wapen mag voeren met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. Het is een soort visitekaartje waarmee u zich onderscheidt van uw branchegenoten. Deze titel krijgt u dan ook niet zo maar. Let dus op de voorwaarden..

Wat moet ik doen?

Het recht wordt alleen toegekend bij een bijzonder jubileum (100, 125, 150-jarig enz.) of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. Dien minimaal 9 maanden van tevoren een verzoek in bij de burgemeester. De procedure gaat als volgt:

 • U dient een degelijk en goed onderbouwd verzoek in bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf is gevestigd.
 • De burgemeester zendt uw verzoek door naar de Commissaris van de Koningin van de provincie.
 • Voordat de Commissaris een advies geeft, start zijn afdeling (kabinet) eerst een grondig onderzoek naar het handelen van uw bedrijf. Zo wordt uw balans van de afgelopen jaren nagelopen en mag u geen strafblad hebben. Aan zo’n onderzoek werken onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries mee (voor zover uw branche hieronder valt).
 • De Commissaris van de Koningin stuurt zijn advies naar de particulier secretaris van Hare Majesteit de Koningin. Deze is belast met het beheer van het predicaat. Daarna neemt de koningin zelf een beslissing.
 • Na verlening door de koningin reikt de Commissaris van de Koningin of de burgemeester u de bij de eretitel behorende oorkonde/predicaat uit. U mag dan aan de buitenwereld kenbaar maken dat u de titel van Hofleverancier mag voeren. Dit doet u door middel van een wapenschild aan de gevel. U mag de afbeelding van het wapen verbinden met uw naam en logo op uw handelscorrespondentie, verpakkingen enzovoort.
 • Het recht wordt toegekend aan uw onderneming voor een periode van maximaal 25 jaar. Na die periode moet bestendiging worden aangevraagd.

Hoe werkt het?

Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • Uw onderneming bestaat minimaal 100 jaar, bij voorkeur onder dezelfde naam.
 • De ontstaansgeschiedenis van uw onderneming moet duidelijk zijn en aantoonbaar.
 • Uw onderneming neemt in de branche en in de regio rond uw vestigingsplaats een vooraanstaande plaats in.
 • Uw onderneming moet naast vooraanstaand ook van onberispelijk gedrag zijn. Onder meer wordt hieronder verstaan dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak.
 • Uw onderneming heeft de Nederlandse identiteit.

Alleen de koning of koningin (het staatshoofd) kan het predicaat 'Hofleverancier' verstrekken. Andere leden van het Koninklijk Huis verlenen u dit recht niet. U krijgt hiermee het recht om deze titel met de toevoeging Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier te voeren. Andere aanduidingen of varianten hierop zijn uit den boze.

Wat moet ik meenemen?

U moet voldoen aan alle randvoorwaarden. Neem alle documenten mee die als bewijs kunnen dienen om uw verzoek te rechtvaardigen.

Tips 

Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met de Stichting Hofleveranciers in Nederland. Dit is een organisatie die de belangen behartigt van ondernemingen die door H.M. de Koningin met het predicaat Hofleverancier onderscheiden zijn. Zij tracht ook aan dit recht een bredere bekendheid te geven. De stichting doet dit sinds 1975.