Een goed plan, dat maak je samen. Eind 2022 werd de Handreiking Participatie vastgesteld door het college. De gemeente wil dat inwoners zich betrokken voelen bij wat er in Waalwijk gebeurt.

Bovendien is in de nieuwe Omgevingswet participatie heel belangrijk. Initiatiefnemers - dit kunnen bewoners, ondernemers, organisaties en ook de gemeente zelf zijn - gaan met hun omgeving in gesprek over hun plan. Het doel? Betere plannen, meer steun en soepelere procedures. Per plan kan de participatie anders zijn. Met deze Handreiking Participatie bieden we een hulpmiddel aan initiatiefnemers: je mag het ook op een andere manier doen, als je het maar goed vastlegt.

Hoe gaan we te werk?

Sinds januari 2023 gebruiken we de Handreiking Participatie voor bestemmingsplannen. Ben jij een initiatiefnemer? Dan hoor je hier rekening mee te houden. In fases wordt het gebruik van de Handreiking Participatie verder opgebouwd om op 1 juli 2023 100% volgens de Handreiking te werken.

Meer weten?

Raadpleeg de Handreiking Participatie op deze website . Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar meedoen@waalwijk.nl.