Wij hebben plannen om groot onderhoud uit te voeren aan de Raadhuisstraat, de Van der Duinstraat en de Kerkstraat . Aanleiding is het verouderd riool dat vervangen moet worden. Daarmee zien wij ook kansen om verbeteringen aan te brengen in groen, bestrating en de verkeersveiligheid. 

Bouwteam

Dit project wordt uitgevoerd als bouwteam. Dit betekent dat de gemeente, de aannemer en andere bouwspecialisten een team vormen. Zij werken vanaf ontwerp tot en met de uitvoering nauw samen. 
Het bouwteam bestaat uit de volgende partijen:

  • Gemeente Waalwijk. De projectleider voor dit project is Jos van Westerloo.
  • Van den Elshout & de Bont uit Waalwijk. Zij zijn de aannemer voor dit project. Zij zijn gespecialiseerd in het voorbereiden en uitvoeren van projecten.
  • Atab Civiele Techniek uit Werkendam. Dit ingenieursbureau is gespecialiseerd in het ontwerpen van de openbare ruimte.

Waar staan we nu?

Half november 2023  hebben wij betrokken inwoners gevraagd om met ons mee te denken en een vragenlijst te beantwoorden. Wij hebben veel waardevolle reacties ontvangen. We hebben ze beoordeeld en indien mogelijk verwerkt in een eerste ontwerp. Betrokken inwoners konden dit ontwerp bekijken tijdens een inloopavond op 6 mei 2024 in Zidewinde. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Onderaan de pagina vindt u het eerste ontwerp dat wij hier hebben gedeeld. Mocht u nog een reactie willen geven, dan kan door het reactieformulier in te vullen en te mailen naar: rombouts@elshoutendebont.nl. U vindt dit formulier onderaan deze pagina.

Heeft u vragen?

Dan kunt u gerust contact opnemen met projectleider Jos van Westerloo via e-mail jvanwesterloo@waalwijk.nl of via telefoonnummer 0416 – 683 456