Erespeld

De erespeld van de gemeente Waalwijk wordt als blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend aan hen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap als geheel, dan wel een gedeelte daarvan, in maatschappelijke, culturele of andere zin verdienstelijk hebben gemaakt. U dient dit drie maanden van te voren aan te vragen.

Erepenning

De Erepenning van de gemeente Waalwijk kan exclusief genoemd worden, wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend. Het is een blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend voor hen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Bij de beoordeling van een aanvraag zal de volgende centrale vraag beantwoord worden: “is er sprake van bijzondere verdiensten jegens (een deel van) de gemeenschap van Waalwijk?”.  Daarbij worden de toetsingscriteria gemeentelijke onderscheidingen gehanteerd (zie hieronder).