De gemeente Waalwijk kan u forensenbelasting opleggen als u een tweede woning/stacaravan in onze gemeente hebt. Houdt u (als natuurlijk persoon) deze woning/stacaravan meer dan 90 dagen per jaar voor uzelf beschikbaar en is deze woning/stacaravan gemeubileerd, dan moet u forensenbelasting betalen. U hebt namelijk voordeel van de voorzieningen van de gemeente waar uw tweede woning of stacaravan staat.

Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met uw aanslag, bel ons dan eerst op telefoonnummer 0416-683 456.

Wilt u toch bezwaar maken?

Dit kunt u als burger eenvoudig online doen.

Liever op papier?

Stuur dan een gemotiveerd bezwaarschrift (voldoende gefrankeerd) naar:

Gemeente Waalwijk
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 10150
5140 GB Waalwijk

Deze brief moet in het Nederlands geschreven worden.

Denkt u eraan de volgende zaken te vermelden:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Aanslagnummer
  • De datum
  • Reden(en) voor bezwaar
  • Uw handtekening

U heeft tot zes weken na de dagtekening van de aanslag de tijd om uw bezwaar in te dienen.

Hoe werkt het?

Of en voor welk bedrag de gemeente u aanslaat, hangt af van het aantal dagen per jaar dat u over uw tweede woning of stacaravan kunt beschikken. Het maakt niet uit of u op die dagen ook daadwerkelijk aanwezig bent in de woning of stacaravan. Het feit dat u aanwezig kunt zijn, is voldoende.

Eens per jaar krijgt u een aanslagbiljet van de gemeente waar uw tweede woning of stacaravan staat. Op de aanslag staat binnen welke termijn u moet betalen.

Wat kost het?

Tarief 2024

De belasting bedraagt per woning € 535,85.

Verordening forensenbelasting 2024(externe link)

Tarief 2023:

De belasting bedraagt per woning € 510,35.

Verordening forensenbelasting 2023(externe link)

Aanvullende informatie

Banknummer

U dient de verschuldigde bedragen over te schrijven op of voor de bovengenoemde vervaldag(en).Het bankrekeningnummer van de gemeente Waalwijk is NL70BNGH0285077244.Noem altijd het volledige aanslagnummer bij de overboeking.

Incassant ID

Dit zullen wij doen onder vermelding van ons incassant ID NL33ZZZ172780060000.

Tip

Neem na aankoop van uw tweede woning of stacaravan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Daar kan men u meestal meteen vertellen of u forensenbelasting moet betalen.