Exploitatievergunning horecabedrijf

Wilt u een horecabedrijf exploiteren? Dan hebt u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt voor elk horecabedrijf, dus ook als u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u deze exploitatievergunning aanvragen.

Binnen de gemeente Waalwijk is het mogelijk om ontheffing te verlenen. Dit betekent dat zij standaard ontheffing verleent voor deze vergunning, behalve wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding kan zijn.

De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve ontheffing van de exploitatievergunningplicht indien: 
a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting, of
b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28 tweede of derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Exploitatievergunning aanvragen, Art. 2.28

Wat moet ik doen?

Vraag de exploitatievergunning schriftelijk aan bij de gemeente.

Binnen ongeveer 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft regels vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • U moet een exploitatievergunning aanvragen als:
  • u een horecazaak wilt starten of overnemen;
  • de ondernemingsvorm wijzigt;
  • beheer/bedrijfsvoering wijzigt.
  • er bouwkundige aanpassingen plaatsvinden of een wijziging van het terras.

Meestal krijgt u de exploitatievergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde mogen niet op ontoelaatbare wijze worden belast door de aanwezigheid van het horecabedrijf. Daarom toetst de gemeente na vergunningaanvraag of en zo ja welke maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.
 • De houder en/of beheerder (leidinggevende) is van goed levensgedrag. Dit betekent onder andere dat de houder/leidinggevende geen strafblad heeft. De gemeente wil vaak ook een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben.
 • Houder/leidinggevende is 21 jaar of ouder.
 • Het geldende bestemmingsplan biedt ruimte voor de door u gewenste horeca-activiteiten.
 • U dient ook een Bibob-vragenlijst in te vullen. Met de antwoorden op deze lijst kan de gemeente bepalen of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

Wat kost het?

Tarief 2024:

Nieuwe vergunning: € 333,20
Wijzigen van de vergunning: € 113,10

Tarief 2023:

Nieuwe vergunning: € 317,30
Wijzigen van de vergunning: € 107,70

Wat moet ik meenemen?

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Inschrijvingsbewijs van de Kamer van koophandel
 • Eventueel de Bibob-vragenlijst

Tips

Overleg eerst met de gemeente voor u een aanvraag indient. U krijgt dan voldoende informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen die voortkomen uit de APV en andere criteria waaraan de gemeente toetst. Zo weet u waar u aan toe bent.