Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Meestal worden deze uitgegeven door de gemeente zelf. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, die onder meer zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U komt alleen in aanmerking voor het bedrijfsterrein als u voldoet aan deze voorwaarden. De uitgifte van gronden ten behoeve van bedrijven/industrie geschiedt volgens vaste uitgifteprijzen, maar ook in erfpacht.

Wat moet ik doen?

Bedrijvenpark Haven Zeven is een hoogwaardig bedrijventerrein aan de A59 in Waalwijk. Het bedrijventerrein is zo'n 100 ha groot waarvan een gedeelte al is uitgegeven. Het is een uniek bedrijventerrein door de combinatie van wandelroutes, zichtlocaties en kleinere kavels. De westelijke zijde van Haven Zeven vormt vanuit Breda/Rotterdam een aantrekkelijke zichtlocatie. Haven Zeven is aantrekkelijk voor grote en kleinere bedrijven.

Hoe werkt het?

De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark. De volgende aspecten spelen hierbij een rol:

  • de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten
  • de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel
  • de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert
  • de soort werkgelegenheid

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van wat u koopt of in erfpacht gebruikt.

Wat moet ik meenemen?

  • De gemeente vraagt u om nadere informatie over het voorgenomen gebruik van de grond, om hiermee speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen.
  • Het is raadzaam een bedrijfsplan te overhandigen.