Logo Duurzaam Waalwijk

Verkeer en logistiek zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik. Elektrisch rijden en fietsen zijn alternatieven om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Bovendien dragen deze alternatieven bij aan een schone leefomgeving en een goede gezondheid omdat ze minder geluid produceren en geen luchtvervuilende stoffen uitstoten.

Wat doen we al?

Wij faciliteren schone vervoerwijzen door onder andere e-laadpalen te plaatsen en we ondersteunen inwoners en ondernemers om elektrische deelauto’s in te zetten in onze gemeente. Daarnaast stimuleren we het fietsgebruik door een veilige en fietsvriendelijke infrastructuur en door voldoende en comfortabele fietsenstallingen aan te leggen. Zo werken we onder andere mee aan het realiseren van snelfietsroutes naar Den Bosch en Tilburg. 

Op parkeerterrein De Els Noord aan de Mr. Van Coothstraat staat een Slimme Bandenpomp. De bandenpomp is voor iedere automobilist, 24 uur per dag, gratis te gebruiken en laat direct zien hoeveel euro je bespaart. En dat blijkt al snel € 21,50 per keer gebruik te zijn. Het regelmatig meten en zo nodig oppompen van je banden levert veel voordelen op. Niet alleen een besparing in brandstof, banden en CO2. Het draagt ook bij aan het verlagen van de fijnstofuitstoot en een betere verkeersveiligheid door een kortere remweg.