De gemeente gaat in de Akkerlaan, Drunenseweg en Eikendonklaan aan de slag met groot onderhoud. Het gaat om het vervangen van een deel van het riool en om het verbeteren van de kruising Akkerlaan-Drunenseweg. Zo wordt het veiliger voor alle weggebruikers en stroomt het verkeer beter door. 

Wat gaan we doen?

  • We richten het kruispunt Akkerlaan-Drunenseweg opnieuw in. Er komen verkeerslichten.
  • We asfalteren de Akkerlaan opnieuw.
  • We vervangen een deel van het riool in de Drunenseweg en Eikendonklaan.
  • De fietspaden in de Drunenseweg en Eikendonklaan krijgen een laag rood asfalt.
  • In de Drunenseweg vervangen we de betonstraatstenen door asfalt .
  • In de Eikendonklaan vervangen we de betonstraatstenen voor nieuwe.
  • In de Eikendonklaan wordt de maximum snelheid 30km/u.
  • Eikendonklaan wordt ingericht als fietsstraat.
  • We gaan aan de slag met de aansluiting van de nieuwe wijk Akkerlanen op de Akkerlaan ter hoogte van de Berkenlaan. Kijk hier voor meer informatie.

Hoe ziet het ontwerp er uit?

Het voorlopig ontwerp is gemaakt en vind je in de bijlage. Hierin worden op dit moment nog een aantal wensen verwerkt. Daarnaast onderzoeken we nog een aantal zaken rondom de Eikendonklaan. 

Wanneer gaan we starten?

Start: 3e of 4e kwartaal 2023.

Participatie

De gemeente heeft een omgevingsmanager aangesteld voor dit project, namelijk Natasja Vink van Atab Civiele Techniek. Natasja heeft tijdens de hele voorbereiding direct contact met alle betrokkenen. Zij heeft samen met de projectleider, Arend Krijger, persoonlijke gesprekken gevoerd met alle betrokkenen om wensen in kaart te brengen. De wensen zijn, waar mogelijk, meegenomen in het project. Vanwege het vertrek van Arend Krijger heeft projectleider Patrick Nieuwerth dit project overgenomen. Bij vragen kunt u contact opnemen met Natasja Vink. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8:30 en 17:00 uur op 06-19765636.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Tijdens de werkzaamheden blijft er altijd één rijstrook en één fietspad open. Met borden maken we dit duidelijk. Over eventuele omleidingen worden inwoners later geïnformeerd. 

Aansluiting op plannen GOL

Het projectgebied Akkerlaan, Drunenseweg en Eikendonklaan sluit aan op een deelproject van het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat). Binnen dit deelproject wordt een nieuwe aansluiting op de A59 aangelegd met als doel de bereikbaarheid van Drunen-West en Waalwijk te verbeteren. Het is belangrijk dat de nieuwe inrichting van de Akkerlaan, Drunenseweg en Eikendonklaan straks perfect aansluit op de plannen binnen het GOL. Kijk voor meer informatie over het GOL op www.waalwijk.nl/GOL