"Mijn naam is Dilek Odabasi-Seker. Ik ben in 1972 geboren in Turkije en ben, als dochter van een gastarbeider, naar Waalwijk verhuisd toen ik twee jaar oud was. Sindsdien woon ik ruim 40 jaar in Waalwijk, met een paar tussenjaren weer in Turkije te hebben verbleven. Samen met mijn partner Hayrettin hebben wij twee volwassen zoons, waarvan er één nog thuis woont. 

Ik ben werkzaam geweest in verschillende branches. Van het bibliotheekwezen tot in de financiële sector. Door tussentijdse verhuizingen heb ik geen reguliere schoolloopbaan kunnen volgen. Daarom heb ik onderwijs en werk in mijn carrière vaak gecombineerd.

Mijn politieke interesse begon al op jonge leeftijd. Van 2010 tot 2018 ben ik raadslid geweest voor GroenLinksaf en sinds 2018 ben ik wethouder.

Het wethouderschap is een baan waar ik enorm trots op ben en met veel bevlogenheid en passie uitvoer. Ik wil graag van betekenis zijn voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. We leven in een tijd waarin de tweedeling in de samenleving steeds groter wordt en het individualisme zijn hoogtij viert. Ik wil me graag inzetten om de verandering in gang te zetten en deze kloof kleiner te maken."

  Portefeuille bestuursperiode 2022-2026

  • 3e locoburgemeester
  • Wijkwethouder Waspik
  • Programma Jeugd
  • Sociaal domein: Team WijZ, jeugdbeleid, jeugdzorg, leerplicht, Wmo, armoedebeleid, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, toezicht en handhaving kinderdagverblijven/opvang en Wolluk your future

  Contact met wethouder Dilek Odabasi-Seker

  Boshra van Poederooijen is de secretaresse van wethouder Dilek Odabasi-Seker. De secretaresses van de wethouders zijn te bereiken via: