Onderstaande informatie is gebaseerd op de meest actuele kabinets-informatie van 21 december 2022.

1.    Wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?

Zodra bekend is wanneer u de energietoeslag voor 2023 kunt aanvragen, leest u dat op de website van uw gemeente. 

2.    Wie kan een energietoeslag aanvragen?

De energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een inkomen op of net iets boven het sociaal minimum niveau. Dit is 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Inwoners met een Participatiewet uitkering krijgen in 2023 net als in 2022 de toeslag automatisch. Zij hoeven geen aanvraag te doen.

3.    Ik heb geen Participatiewet uitkering, maar wel een laag inkomen.

Mijn gegevens zijn bij de gemeente bekend. Kom ik dan ook in aanmerking voor een automatische toekenning?
Nee, de automatische toekenning geldt alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering. 

4.    Mijn inkomen is ten opzichte van 2022 gestegen. Heb ik dan nog wel recht op de energietoeslag?

Wanneer alle spelregels voor de energietoeslag 2023 duidelijk zijn, toetsen wij uw situatie opnieuw aan deze spelregels. 

5.    Hoe hoog is de energietoeslag?

De verwachting is dat de energietoeslag voor 2023 gelijk zal zijn aan de energietoeslag 2022: een bedrag van € 1.300. 

6.    Ik heb een groot gezin, krijg ik daarom een hogere toeslag?

Nee, er is één vast bedrag.

7.    Ik heb een slecht geïsoleerde woning, krijg ik daarom een hogere toeslag?

Nee, er is één vast bedrag.

8.    Ik heb een groot huis, krijg ik daarom een hogere toeslag?

Nee, er is één vast bedrag.

9.    Ik heb geen eigen woning, maar ik huur een kamer. Krijg ik dan ook een energietoeslag?

Nee, als je een kamer huurt kom je niet aanmerking voor een energietoeslag.

10.     Ik heb een eigen woning, krijg ik ook een energietoeslag?

Helaas hebben wij nog onvoldoende informatie om deze vraag te kunnen beantwoorden. Deze zekerheid kan pas gegeven worden als de Wet energietoeslag 2023 bekend wordt gemaakt. 

11.     Er ligt een beslag op mijn inkomen, wordt er beslag gelegd op de energietoeslag?

Nee, omdat de tegemoetkoming loopt via de bijzondere bijstand kan er geen beslag gelegd worden op de energietoeslag.