De gemeente gaat de St. Antoniusstraat herinrichten. Aanleiding is het verouderd riool dat we gaan vervangen door een nieuw riool. Dit biedt de mogelijkheid om de gehele openbare ruimte aan te pakken en opnieuw in te richten. We brengen verbeteringen aan bij onder andere de groenvoorziening, de parkeermogelijkheden en de bestrating.

Definitief ontwerp

In de bijlage vindt u het definitief ontwerp.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit de St. Antoniusstraat gelegen tussen de Burgemeester van der Klokkenlaan aan de noordzijde en de Mozartlaan / Blyde Incomstelaan aan de zuidzijde.

Wat gaan we doen

Vervangen riool

Het riool dat in het oostelijk voetpad is gelegen, is heel slecht en moet worden vervangen. Gelijktijdig met het vervangen van het riool worden ook alle huisaansluitingen tot aan de gevel/erfgrens vervangen.

Herinrichten straat

Naast het vervangen van het riool, richten we ook de straat opnieuw in. Zo worden de bestaande rijbaan, de parkeervakken en de stoepen opnieuw ingericht. Alle oude betonnen bestratingsmaterialen vervangen we door nieuwe betonnen bestratingsmaterialen. De gebakken bestratingsmaterialen hergebruiken we gedeeltelijk in de nieuwe parkeervakken. Ook brengen we snelheid remmende maatregelen aan en richten we het groen in de straat opnieuw in.

Planning herinrichting

Start: 1e kwartaal 2023.
Gereed: eind 4e kwartaal 2023 (afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden). 

Bouwapp

De werkzaamheden kunt u ook volgen via een BouwApp (externe link)van de aannemer. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met toezichthouder Ronald van Hemert, via rvanhemert@waalwijk.nl of via telefoonnummer (0416) 683 456.