In de week van 12 februari start de gemeente Waalwijk met het restaureren van de vijf historische (sluis)bruggen over het Zuiderafwateringskanaal tussen Sprang-Capelle en Waspik. Ongeveer 125 jaar geleden werden de bruggen gebouwd voor de aanleg van het Zuiderafwateringskanaal en de Bergsche Maas. Dit gebeurde om de lager gelegen gebieden in de Westelijke Langstraat af te wateren. Vanwege de leeftijd van de bruggen zijn verschillende onderdelen aan restauratie toe. 

De historische bruggen vertellen niet alleen hoe Waterschap de Brabantse Delta vroeger het water regelde, maar ze zijn ook een tastbaar stukje geschiedenis van onze regio. De restauratiewerkzaamheden zijn in samenwerking met het waterschap voorbereid. Met deze grondige restauratie behouden we de rijke geschiedenis en cultuur van ons gebied.

Waarom zijn deze (sluis)bruggen bijzonder?

Deze (sluis)bruggen, gebouwd in 1899-1900, maken deel uit van de verlegging van de Maasmond naar de Amer. Twee van de vijf bruggen hebben een Rijks monumentale status, namelijk de sluisbrug Wendelnesseweg en de sluisbrug Hogevaart in Sprang-Capelle. Alle vijf de bruggen worden hoog gewaardeerd vanwege de historische betekenis en de bijzondere bijdrage aan de geografische en landschappelijke ontwikkeling van het gebied. De sluisbrug is een knap staaltje techniek en architectuur voor die tijd. De sluisbrug is zeldzaam en een belangrijk onderdeel van het waterwegennetwerk. Het maakt deel uit van het systeem voor het afwateren van water uit de Bergse Maas en de lage polders, via kanalen zoals de Hoge Vaart en het Zuiderafwateringskanaal.

Er zijn drie bruggen die geen rijksmonument zijn, maar wel een hoge cultuurhistorische waarde hebben. Dat zijn de Jan Strengebrug, de brug Tolweg en de sluisbrug Vrouwkenvaartsestraat in Waspik. 

Alle bruggen zijn in de basis op dezelfde manier gebouwd. Onder het metselwerk bevindt zich een geheel houten fundering bestaande uit een vloer met kespen op palen en omkaderd met houten kwelschermen. Omdat de funderingsonderdelen zich voor het overgrote deel onder het metselwerk bevinden, zijn deze normaal niet te vervangen. Het hout dat onder het grondwater ligt, behoort tot de oorspronkelijke constructie en is ondanks de leeftijd nog in goede conditie. Daardoor is de cultuurhistorische en oorspronkelijke waarde hoog. 

Wat gaan we doen?

Na bijna 125 jaar zijn de bruggen aan een groot restauratie toe. Daarbij worden onder andere de ambachtelijke en traditioneel uitgevoerde landhoofden en frontmuren, duikers, sifons, vergaarbekkens en waterkozijnen met schotdeuren, ijzeren stangen met gietijzeren draaiwielen, leuningen, de houten sluisdeuren met beslag- en draaiwerk en de stenen weer volledig nagekeken en zo nodig hersteld.  

Planning

Op 14 februari start aannemersbedrijf Nico de Bont BV met de uitvoering. De aannemer start met de brug in de Tolweg en de sluisweg in de Hogevaart. Het werk aan deze bruggen duurt tot ongeveer half mei 2024. De planning is afhankelijk van het weer en de beschikbaarheid van materialen.

Laatste status

De werkzaamheden van de historische bruggen Hogevaart en Tolweg zijn bijna afgerond. In de week 13 mei 2024 start de aannemer met de restauratie van de brug Vrouwkensvaartsestraat en in de week van 20 mei met de restauratie van de brug Wendelnesseweg. Na de zomervakantie wordt de Jan Strengebrug gerestaureerd. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer en de beschikbaarheid van materialen. 

Heeft u vragen?

Dan kunt u gerust contact opnemen met projectleider Rob Cox via email rcox@waalwijk.nl of via telefoonnummer 0416 - 683 456.