We hebben plannen om in 2023 te beginnen aan groot onderhoud van de Burgemeester Wijnenstraat, Wittenhorstlaan, Burgemeester Verleghstraat, Forestierlaan, Burgemeester Dalleustraat en Burgemeester Brokkenstraat. Dit is nodig omdat we het riool en de tegels moeten vernieuwen. Daarnaast hebben we een duurzame uitdaging, namelijk 10% meer groen en zoveel mogelijk regenwater vasthouden. 

Het ontwerp

Het ontwerp is inmiddels goedgekeurd door het college. U vindt het in de bijlage. Dit betekent dat we kunnen starten met het werk. 

Uitleg over het ontwerp

 • We richten uw straat opnieuw in van erfgrens tot erfgrens.
 • De tegels van stoepen vervangen we door grijze tegels en grijze dubbelbetonstraatstenen.
 • De kruisingsplateaus in de wegen maken we met behulp van gele betonstraatstenen.
 • De karakteristieke gebakken klinkers van de weg hergebruiken we. De nu openstaande randen maken we dicht.
 • Het bestaande gemengd riool vervangen we door een gescheiden vuil- en regenwater riool. De bestaande huisaansluiting met het bestaande ontstoppingsstuk voor het vuilwater vervangen we tot aan de erfgrens van het perceel.
 • Waar mogelijk vangen we regenwater op in zogenaamde wadi’s. Dit zijn een soort groene greppels die het regenwater opvangen en zuiveren. Daarna zakt het regenwater in de grond. Zo helpt de wadi tegen wateroverlast én droogte.
 • Waar mogelijk vervangen we tegels voor groen. Meer groen zorgt voor verkoeling tijdens warme periodes en het vermindert wateroverlast. Daarnaast geeft het uw straat een mooie uitstraling.
 • De snelheidslimiet blijft 30 km/uur. Wel brengen we in de drempelhellingen zwarte, witte en grijze betonstraatstenen aan. Ook brengen we gele betonstraatstenen aan in de bovenkant van de kruisingsplateaus en de verlengde drempels. Deze maatregelen remmen de snelheid van het verkeer.
 • De breedte van de stoepen blijven hetzelfde of versmallen we iets.
 • De breedte van in- en uitritten van percelen brengen we overal terug naar maximaal 4,00 meter.
 • De lantaarnpalen vervangen we niet.

Wie gaat het werk uitvoeren?

Aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang-Capelle gaat voor de gemeente het werk uitvoeren. Voor dit werk gebruikt de aannemer zoveel mogelijk machines en werktuigen die het liefst geen of anders zo weinig mogelijk vervuilende uitlaatgassen (CO2) uitstoten. Elektrische machines maken ook minder geluid. Een duurzame aanpak dus. En dat past goed bij ons streven naar ‘Zero Emission’, werken met machines met zo min mogelijk schadelijke uitstoot.  

Wanneer gaan we het werk uitvoeren?

De aannemer start half november met het werk. We verwachten half april 2024 klaar te zijn. Dit hangt af van het weer. De aannemer voert de werkzaamheden in fases uit. Met brieven zal de aannemer inwoners hier verder over informeren.

Verwijderen van de bomen

Inmiddels zijn de bomen verwijderd. De nieuwe bomen planten we pas na de uitvoering van het  werk.

Vervuild grondwater

Tijdens vooronderzoeken in het werkgebied hebben we vastgesteld dat de grondwatervervuiling er nog steeds zit. Binnen het project Burgemeester Wijnenstraat en omgeving zit deze vervuiling onder het westelijk deel van de Forestierlaan (richting Van Assendelftstraat). Op 8 november 2023 hebben we betrokken inwoners met een bewonersbrief hierover geïnformeerd. Deze vindt u in de bijlage. We maken dit grondwater schoon tijdens de rioleringswerkzaamheden.

Vragen                                                 

Voor vragen kunt u contact opnemen met toezichthouder Ronald van Hemert via telefoonnummer: 0416-683 456.