Grofvuil is al het huishoudelijk restafval dat niet in de restcontainer past.

Wat is het?

Dit kunnen meubels, bedden, planken en vloerbedekking zijn. Het gaat hierbij om kapotte spullen.

Wat is het niet?

Bruikbare huisraad hoort niet bij het grofvuil, maar bij de kringloop. Kringloopbedrijf Twiddus haalt dit gratis bij u op. Ook matrassen halen wij NIET op. Deze kunt u zelf afgeven bij de milieustraat in de daarvoor bedoelde rekken (tarief restafval).

Spullen die niet tot de categorie grof huishoudelijk afval behoren zijn onder andere: matrassen, schroot/oud ijzer, WEB-afval (wit en bruingoed, zoals tv, koelkast, radio, oven, afzuigkap), Klein Chemisch Afval, glas, puin, asbest, asbestverdachtplaatmateriaal, C-hout, schuttingpanelen, dakleer en verpakkingsmateriaal en ander verbouwings- en sloopafval..

Waar kan het heen?

Uw grof huishoudelijk afval kunt u naar de milieustraat brengen of het laten ophalen. Aan het ophalen van grofvuil zijn kosten verbonden. U kunt hiervoor een telefonische afspraak maken via 0416 683 456. Doe dit uiterlijk drie dagen voor de eerstvolgende inzameldatum. Het grofvuil wordt eenmaal per vier weken op afroep opgehaald (met uitzondering van de maand augustus).

Grof huisvuil ophalen online aanvragen

Ophaaldata

20​23:  22-12

2024: 19-1 / 16-2 / 15-3 / 12-4 / 10-5 / 7-6 / 5-7 / 30-8 / 27-9 / 25-10 / 22-11 / 20-12

Uitzondering: 2 augustus (zomervakantie) niet!

Minimaal 3 dagen van te voren aanmelden.

Kijkt u voor meer belangrijke informatie bij het kopje 'Hoe werkt het'.

Wat gebeurt ermee?

Grof huishoudelijk afval wordt voordat het de verbrandingsoven in gaat gescheiden van metalen. Goederen die geschikt zijn voor een tweede leven kunnen daarom beter naar de kringloopwinkel gebracht worden.

Wat moet ik doen?

U kunt grofvuil uiterlijk 3 werkdagen voor de ophaaldatum aanmelden via het contactformulier of per telefoon (zie Contact).

Op de ophaaldag zorgt u dat het grofvuil om 7:30 uur aangeboden wordt op een plaats waar de huisvuilwagen kan komen. U bundelt het grofvuil vooraf en u biedt het hanteerbaar aan buiten uw woning. Zoek hiervoor een goede locatie zodat u andere bewoners niet hindert. Bijvoorbeeld op een breder stuk trottoir. Het afval wordt niet uit de woning gehaald.

U bent thuis om te pinnen.

Wij werken van 7:30 uur tot 16:00 uur. Wij kunnen geen tijd afspreken, omdat we vooraf de hoeveelheid grofvuil niet in kunnen schatten.

Onze medewerkers maken ter plaatse de beslissing om het aangeboden afval niet mee te nemen als wij het niet mogen storten bij de eindverwerker.

Hoe werkt het?

Voor zowel de milieustraat als de ophaalservice geldt dat u de verschillende soorten afval vooraf moet bundelen. Al het afval moet namelijk gescheiden worden aangeleverd. Bovendien moet u het hanteerbaar aanbieden buiten uw woning. Zoek hiervoor een goede locatie zodat u andere bewoners niet hindert. Bijvoorbeeld op een breder stuk trottoir. Het afval wordt niet uit de woning gehaald.

Ophalen of overnemen van grofvuil geldt alleen voor particulieren. Bedrijven moeten hiervoor een aparte overeenkomst sluiten met een particuliere afvalinzamelaar.

Matrassen halen wij NIET op. Deze kunt u zelf afgeven bij het afvalinzamelstation in de daarvoor bedoelde rekken (tarief restafval). Ook schroot/oud ijzer, WEB-afval (wit en bruingoed, zoals tv, koelkast, radio, oven, afzuigkap), Klein Chemisch Afval, glas, puin, asbest, asbestverdachtplaatmateriaal, C-hout, schuttingpanelen, dakleer en verpakkingsmateriaal en ander verbouwings- en sloopafval halen wij niet op.

Onze medewerkers maken ter plaatse de beslissing om het aangeboden afval niet mee te nemen als wij het niet mogen storten bij de eindverwerker.

Wat kost het?

Grof huisvuilKosten 2023Kosten 2024
Per keer voor de eerste halve m3€ 29,65€ 31,10
Voor elke volgende halve m3€ 14,95€ 15,70
  • Een halve m3 is ongeveer twee grijze containers vol.
  • U kunt alleen met pin betalen bij onze chauffeur.
  • Als u het grofvuil zelf aanbiedt op de milieustraat is het tarief in 2023 € 0,22 per kilo (met een minimum van € 1,10) en in 2024 € 0,23 per kilo (met een minimum van € 1,15).

U kunt wit- en bruingoed gratis afgeven op de milieustraat. Onder wit- en bruingoed verstaan we alle huishoudelijke-, beeld- en geluidsapparatuur. Bijvoorbeeld koelkasten, wasmachines, diepvriezers, afwasmachines, televisies, radio’s, CD-spelers en andere geluidsinstallaties.