3 mei 2022

In het project Waalwijk Omgevingswet-proof is prioriteit 1: “opruimen voordat we gaan verhuizen naar de Omgevingswet”. Dat betekent werken vanuit een actueel overzicht van wat we (niet meer) nodig hebben. Zie het schema voor de beschikbare overzichten en informatie.

Opmerkingen bij de overzichten

  • We maken zo mogelijk gebruik van bestaande overzichten omdat deze (automatisch) actueel worden bijgehouden. Waar dat niet mogelijk is, staat er in het overzicht een datum waarop het overzicht gemaakt is.
  • Opruimen is een continue proces. Als er in de loop van dit project meer en actuelere overzichten beschikbaar komen, komt dat op deze pagina te staan.

Actueel overzicht Waalwijk Omgevingswet-proof

Deelproject

Onderdeel

Resultaat

Beleid

Omgevingsvisie

  • Omgevingsvisie 1.5 = overzicht actuele beleidsdocumenten voor de (midden)lange termijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving op www.waalwijk.nl/omgevingsvisie

Omgevings-

programma

  • Omgevingsprogramma 1.0 = overzicht actuele beleidsdocumenten voor de korte termijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving

Regels

Omgevingsplan

Omgevingsbevoegdheden  

De raad van Waalwijk heeft bij besluit van 24 februari 2022 activiteiten aangewezen waarvoor een bindend adviesrecht en participatieplicht geldt. Plus gevallen aangewezen voor delegatie. Zie besluit en bijlage 1 en 2).

Vergunningen

Toezicht en handhaving

Anders-werken

Participatie

Opleiding

Digitaal

Informatie & software